IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2023-02-20 08:15

Jeden dla wszystkich ratowników

„Chcemy zintegrować System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z Podsystemem Zintegrowanej Łączności, w taki sposób aby dyspozytor medyczny mógł z tej samej konsoli, której używa do obsługi zgłoszenia, w razie potrzeby prowadzić rozmowę z członkiem zespołu ratownictwa medycznego korzystającego z radiotelefonu” – mówi Paweł Bąkała, zastępca dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Okiem użytkownika państwowe ratownictwo medyczne paweł bąkała