Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Tomasz Janoś | Dodano: 2013-11-15 09:00

Ochrona przed wyciekami informacji

Systemy ochrony przed niepożądanym ujawnieniem informacji (ang. Data Leak Prevention lub Data Loss Prevention) są wdrażane głównie z powodów biznesowych lub prawnych. Pomagają w klasyfikacji danych, prześwietlaniu ruchu sieciowego, szyfrowaniu informacji lub blokowaniu przed drukiem oraz zapisem na nośnikach zewnętrznych.

data leak prevention data loss prevention ochrona przed wyciekami danych systemy dlp wyciek danych