Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2009-05-13 00:00

Nie ma idealnego certyfikatu

CRN Polska rozmawia z Wojciechem Wiewiórowskim, dyrektorem Departamentu Informatyzacji w MSWiA, o kłopotach z certyfikatem dla e-kontrolerów oraz o pierwszej planowanej kontroli systemów informatycznych w MSWiA.

mswia
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2009-04-01 00:00

Według map MSWiA Internet jest wszędzie

Przedsiębiorcy świadczący usługi dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” nie uzyskali pieniędzy z UE. Zawiniło MSWiA, które przy weryfikacji wniosków o dotacje posłużyło się mapami tzw. białych plam, które nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, zostały bowiem opracowane do całkiem innych celów.

internet mswia
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2008-11-12 01:00

Urząd w Internecie

Sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez Internet. Urzędnicy będą musieli odpowiadać drogą elektroniczną na pisma złożone przez Internet, a obywatele będą mogli przesyłać dokumenty do urzędu bez konieczności stosowania e-podpisu – jak wynika ze zmian w przygotowanym przez MSWiA projekcie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

informatyzacja mswia podpis elektroniczny
Autor: Urszula Smoktunowicz | Dodano: 2008-10-01 00:00

Zawód dla wybrańców

Przepisy o e-kontrolerach systemów teleinformatycznych obowiązują w naszym kraju od trzech lat. W Polsce są tylko dwie takie osoby. Kto więc przeprowadza kontrole? Nikt, bo żaden z e-kontrolerów nie dostał jeszcze zlecenia od MSWiA.

mswia