IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2017-05-23 07:38

Wiceprezes ZUS od IT rezygnuje

Zaskakująca zmiana w instytucji dysponującej największym budżetem IT w sektorze publicznym. Michał Możdżonek, wiceprezes nadzorujący pion informatyczny ZUS-u, odchodzi.

Michał Możdżonek ZUS