IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2022-12-02 08:15

Zapewniamy dostęp do tkanki miasta

„Rozbudowujemy własną sieć światłowodową na terenie całego miasta. Nie można sprawnie zarządzać infrastrukturą drogową, nie mając odpowiedniego medium transmisyjnego, które umożliwia dotarcie do wszystkich elementów systemu sterowania ruchem” – mówi Krzysztof Książek, kierownik Działu Informatyki w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

krzysztof książek Okiem użytkownika systemy do zarządzania ruchem zdmk