IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2019-03-26 17:30

Sektor publiczny: wiele potrzeb, nowe możliwości

Rośnie stopień złożoności systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej. W efekcie przed działami IT pojawiają się nowe zadania, ale równocześnie otwierają się nowe możliwości działania dla integratorów i resellerów. Do najważniejszych obszarów należy utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz dostarczanie oprogramowania realizującego specyficzne potrzeby instytucji i urzędów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa IT w administracji mdp roman wiskowski serwer nas
Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2018-07-18 07:43

IT w administracji: cała nadzieja w funduszach

„Stawiamy na finansowanie małych projektów IT. Ich realizacja powinna ułatwić i przyspieszyć wydawanie środków unijnych. Przyczyni się też do aktywizacji małych firm informatycznych na rynku publicznym” – mówi Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa (od lipca br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa IT w administracji Wanda Buk