IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Tech Data | Dodano: 2019-06-21 10:10

IBM Watson ułatwia zarządzanie środowiskiem IT

IBM MaaS360 with Watson to jedyne chmurowe rozwiązanie do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi (Unified Endpoint Management) bazujące na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje współpracę z systemem IBM Watson do efektywnego zarządzania ustawieniami systemów operacyjnych, aplikacjami, uprawnieniami użytkowników oraz danymi.

bezpieczeństwo aplikacji IBM MaaS360 IBM Watson zarządzanie infrastruktura it