IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: HPE | Dodano: 2022-10-05 09:15

HPE GreenLake for Block Storage, pamięć masowa dostępna jako usługa

Większość organizacji szuka sposobów na skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, podniesienia ich jakości, lepszego zarządzania danymi – jednocześnie chcą kontrolować i obniżać koszty. Czy istnieje rozwiązanie, które pozwala nie tylko na łatwy zakup IT, ale potem również na łatwe i bezproblemowe użytkowanie zakupionego systemu?

HPE hpe greenlake