IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2013-03-27 16:26

VMware Horizon Suite

VMware rozszerza swoją producencką ofertę poza obszar VDI. W tym roku w swojej komunikacji kładzie mocno nacisk na mobilność i end user computing, w odróżnieniu od roku poprzedniego, gdy uwaga producenta była skupiona na software’owo zdefiniowanym centrum danych.

computing horizon view vdi Vmvare