IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2023-01-20 18:45

Google zwolni 12 tys. osób

"Zatrudniliśmy pracowników do innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, przed którą stoimy dzisiaj" - uzasadnia CEO masowe zwolnienia.

alphabet Google