Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2014-07-24 14:04

AB chce pozyskać 100 mln zł

AB rozpoczęło właśnie proces pozyskania 100 mln zł finansowania obligacyjnego. Jak podano w komunikacie posłuży ono Grupie AB do zdynamizowania rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej w regionie.

ab finansowanie obligacje ochędzan
Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-10-04 15:08

Leasing operacyjny może być inaczej rozliczany

Wiele wskazuje, że kryteria finansowania inwestycji za pomocą leasingu operacyjnego zostaną zaostrzone. W kosztach podatkowych nie będzie można uwzględniać faktur w całości, lecz jedynie odsetki i odpisy amortyzacyjne leasingowanych aktywów. Zmiany dotkną w pierwszej kolejności firm stosujących międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Następnie mogą zostać uwzględnione w polskiej ustawie o rachunkowości.

finansowanie inwestycja leasing leasing operacyjny