IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Akbit | Dodano: 2016-12-14 10:00

Archiwizacja poczty z wartością dodaną

Sprawne działanie przedsiębiorstw zależy często od skutecznego monitorowania procesów biznesowych oraz umiejętności błyskawicznego odszukania danych archiwalnych. Szczególnie ważne stało się też zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi. Realizację tych zadań ułatwia oprogramowanie do archiwizacji poczty elektronicznej firmy Cryoserver.

akbit archiwizacja poczty cryoserver
Autor: Akbit / Cryoserver | Dodano: 2015-10-02 06:05

Skazani na archiwizację – bezpieczne i efektywne zarządzanie pocztą

Przedsiębiorstwa często uznają archiwizację poczty elektronicznej za zło konieczne, a ich zaangażowanie w tym zakresie jest nikłe.Takie podejście można zmienić dzięki oprogramowaniu firmy Cryoserver,które jest proste we wdrożeniu i użytkowaniu, a jednocześnie zapewnia profesjonalną obsługę pocztowego archiwum.

akbit cryoserver
Autor: Akbit / Cryoserver | Dodano: 2014-10-02 08:15

Archiwizacja poczty – wyzwanie dla każdej firmy

Poczta elektroniczna stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla przedsiębiorstw. Dla biznesu e-maile wciąż są podstawowym narzędziem wymiany informacji, wygodnym i szybkim. W dodatku pozostawiają fizyczny ślad komunikacji (istotny np. podczas ustaleń umów czy kontraktów). Mogą być także wykorzystywane jako dowód w sądzie. Dlatego tak ważna jest poprawna archiwizacja poczty.

akbit archiwizacja poczty elektronicznej cryoserver krzysztof meller serwery cryoserver systemy archwizacji zarządzanie pocztą elektroniczną