Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Andrzej Gontarz | Dodano: 2019-09-25 08:05

Cyfrowa nauka wymaga własnej infrastruktury

„Wiele nowych metod cyfrowych wymaga użycia dużych, specjalistycznych systemów obliczeniowych. Pracujemy obecnie, bazując na istniejącej infrastrukturze uczelnianej, ale docelowo zadania związane z badaniami i studiami cyfrowymi zostaną przeniesione do osobnego centrum na terenie przyszłego Kampusu Technologii Cyfrowych. Ta nowa infrastruktura będzie służyć projektom badawczo--rozwojowym” – mówi prof. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

CNT cyfryzacja marek niezgódka UKSW