IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Wojciech Urbanek | Dodano: 2019-05-02 08:05

Certyfikat niczym prawo jazdy

Wielu integratorów traktuje certyfikaty IT jako zło konieczne. Ich niechęć do uzyskiwania tego typu dyplomów znajduje uzasadnienie.

certyfikacja IT
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2017-02-09 15:25

Polska chce sama certyfikować IT

Polska dołączyła do grupy państw sygnatariuszy porozumienia SOGIS (Senior Official Group Information Security Systems). Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości samodzielnie oceniać i certyfikować wyroby IT.

certyfikacja IT SOGIS