IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: ATEN | Dodano: 2020-10-12 09:15

ATEN: centralny dostęp do infrastruktury

Wobec ciągłej presji na zwiększanie wydajności i dostępności infrastruktury, przy jednoczesnym ograniczaniu jej kosztów, jeszcze nigdy nie było tak ważne sprawne i skuteczne zarządzanie centrum danych.

Aten CC2000