Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2019-01-08 07:36

25 proc. zaległych płatności przepada

Tylko 37 proc. czekających na przeterminowaną płatność odzyskuje całość należności. Ale co czwarta złotówka przepada, a co dziesiąta firma nie dostaje ani grosza z zaległych faktur – wynika z badania BIG InfoMonitor.

big infomonitor
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2018-09-28 07:51

Zatory blokują rozwój firm

Gdyby nie przeterminowane płatności od odbiorców, niemal co piąta firmy miałaby o co najmniej 30 proc. wyższe obroty – deklarują przedsiębiorcy.

big infomonitor