IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2019-04-23 09:52

Zabójcy Excela rozwijają skrzydła

Anaplan nawołuje użytkowników biznesowych, aby zamiast tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych używali specjalistyczne oprogramowanie do planowania i modelowania finansowego. Misja nie jest łatwa, aczkolwiek przynosi rezultaty.

Anaplan Hyperblock