Autor: Karolina Marszałek | Dodano: 2011-03-04 12:44

Urzędnik zapłaci za błędy

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy administracji państwowej za rażące naruszenie prawa. W myśl jej przepisów urzędnik poniesie za błędne decyzje karę, której maksymalna wysokość to 12 przysługujących mu pensji. Ustawę popiera 83 proc. polskiego społeczeństwa*. Ma ona zwolenników przede wszystkim wśród przedsiębiorców. Głosy krytyki padają między innymi ze strony przedstawicieli administracji.

administracja państwowa odpowiedzialność urzędników ustawa