„Współpraca polskiego kapitału i ukraińskiego know–how ma świetlaną przyszłość” – uważa Łukasz Wawak.

Tym razem naszym gościem jest Łukasz Wawak z Polish-Ukrainian Startup Bridge. To organizacja, która łączy innowacje zza naszej wschodniej granicy z kapitałem w kraju. W czasie wojny niesie również pomoc startupom i founderom często walczącym teraz na froncie.

Z audycji dowiecie się m.in. dlaczego specjaliści IT z Ukrainy są na światowym topie i przyciągnięcie ich do Polski jest dla kraju i branży olbrzymią szansą. Jak organizacja tworzy dla nich bezpieczną przystań oraz w jaki sposób pomaga Ukrainie w czasie wojny. Usłyszycie także, jakie startupy z Ukrainy już uzyskały wsparcie w Polsce i jakie rozwiązania stworzyły. Być może niektóre nazwy są już wam znane.

Prowadzący: Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska

Rozmowy możecie wysłuchać na: Youtube, Spotify, Apple Podcast