Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Strona główna Fora dyskusyjne Odpowiedz na: 189352

#242300
kaplus_kw
Uczestnik

Oświadczenie Zarządu Spółki Max Computers sp. z o.o.

 

Dot. aktualnej sytuacji Spółki Max Computers sp. z o.o.

Spółka MAX COMPUTERS Sp. z o.o. informuje, że wdrożone zostały wewnętrzne procedury reorganizacyjne spowodowane korektami limitów kupieckich regulowanych umowami z ubezpieczycielami.

Procedury reorganizacyjne nie powinny wpływać na funkcjonowanie Spółki i regulowanie jej zobowiązań. Informujemy też, że Spółka na bieżąco reguluje wszelkie zobowiązania publicznoprawne.

W stosunku do Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe mogące skutkować jej upadłością, ani też wobec spółki nie jest prowadzona żadna egzekucja.

W związku z pojawiającymi się pytaniami kontrahentów informujemy, że wszelkie płatności wobec Spółki muszą być dokonywane bezpośrednio na rachunki wskazane na fakturach, a potrącenia wierzytelności są niedopuszczalne ze względu na fakt objęcia wierzytelności cesjami związanymi ze stałą obsługą faktoringową Spółki, a co z tego wynika wierzycielami kontrahentów są instytucje faktoringowe.

Prezes Zarządu
Daniel Drzewiński

Wiceprezes Zarządu
Marek Warchulski