Przychody Asusa w II kw. br. wyniosły w przeliczeniu ok. 3,4 mld dol. i były o kilka proc. mniejsze niż w II kw. ub.r. Najsłabszy był maj (-8,6 proc.). W kwietniu spadek wyniósł 4,1 proc., a w czerwcu – 1,4 proc. W całej 1 połowie 2015 r. obroty wyniosły ok. 8 mld dol., o 0,3 proc. mniej niż w 2014 r. W lipcu br. spadek wyniósł jednak 14,04 proc. (przychody 1,09 mld dol.).

Firma wcześniej obniżyła prognozę sprzedaży notebooków w całym 2015 r. – z 22,8 mln szt. do 20 mln szt. Producent przewiduje, że zarówno wewnętrze zapasy jak i zapasy w kanale sprzedaży pozostaną duże w br.