Umowa obejmuje ofertę X-Rite skierowaną na rynek fotograficzny. W Alstorze będą dostępne takie rozwiązania amerykańskiej firmy jak hueyPro, i1Display LT,  i1Display2, ColorMunki Photo i ColorChecker Passport. Zgodnie z zawartą umową dystrybutor jest zobowiązany do realizacji zamówienia w czasie 24 – 48 godzin.