W ramach zawartych umów Emapa nabyła z dniem 15 stycznia prawa do serwisu, oprogramowania, baz danych i znaku towarowego MapaMap. Do czasu zakończenia prac wdrożeniowych po stronie Emapy, Imagis udzieli licencji oraz będzie prowadził sprzedaż produktów MapaMap.

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich i praw do baz danych częściowo zależy od wyników sprzedaży produktów w br. Oszacowano je na co najmniej 0,5 mln zł. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na częściową spłatę wierzytelności Imagisu. Na koniec III kw. 2015 r. suma zobowiązań wynosiła prawie 26 mln zł. W kwartałach I-III 2015 r. spółka miała 3 mln zł straty, a przychody zanurkowały z 521,4 mln zł w kw. I-III 2014 r. do 12,8 mln zł. Sąd odrzucił wniosek Imagisu o upadłość układową. Kontrola skarbowa domaga się od spółki 2 mln zł zaległego VAT-u, a od handlującej do ub.r. telefonami spółki zależnej GPS Konsorcjum – blisko 300 mln zł VAT-u.