Rozwiązania Pacsgeara integrują dokumenty z istniejącym systemami do archiwizacji i transmisji obrazów (PACS – Picture Archiving and Communication Systems) oraz systemami elektronicznych danych medycznych (EMR – Electronic Medical Records). Wartość transakcji to ok. 54 mln dol. Zakup jest elementem strategii Lexmark International, polegającej na alokacji kapitału.

Pacsgear będzie podlegał należącej do Lexmarka Perceptive Software. Dzięki temu przejęciu, Perceptive może zaoferować niezależną od dostawcy platformę do gromadzenia danych medycznych – do przechwytywania, zarządzania i udostępniania informacji o pacjentach oraz związanych z nimi dokumentów. Rozwiązania Pacsgear umożliwiają także integrowanie dokumentów, plików wideo i innych obrazów dzięki systemom PACS lub EMR. Personel medyczny z różnych placówek może wspólnie przeglądać, udostępniać informacje medyczne, analizować wyniki.

Produkty Pacsgeara uzupełniają istniejące portfolio rozwiązań Perceptive Software dla służby zdrowia do zarządzania treścią i rozwiązaniami dotyczącymi obiegu dokumentów oraz archiwum niezależnym od dostawcy (VNA – Vendor Neutral Archive), co umożliwia pełen dostęp do obrazów i dokumentów medycznych zarówno w placówce służby zdrowia, jak i swymianę pomiędzy placówkami.


– Branża medyczna kontynuuje cyfryzację różnorodnych treści. Dostawcy dążą do dostarczenia rozwiązań, które pomogą uporządkować rozproszone dane medyczne
– powiedział Paul Rooke, prezes i dyrektor zarządzający Lexmark International.