Zgodnie z danymi instytutu adresów IP w protokole wersji 4 ubywa szybciej, niż się spodziewano. Jeszcze latem 2010 r. szacowano, że cała pula, licząca ok. 4 mld, wyczerpie się za niecały rok. Kilka dni temu Intec obliczył, że adresów zabraknie 12 lutego. Obecnie za datę graniczną uznano 10 lutego 2011 r. Do tego dnia w światowym Internecie nie pozostanie ani jeden wolny adres IPv4. Ratunkiem jest wdrożenie protokołu wersji szóstej (IPv6), jednak w wielu przypadkach infrastruktura sieci nie jest na to przygotowana. Czy sieć, do której jest podłączone dane urządzenie, jest kompatybilna z protokołem IPv6 można sprawdzić pod adresami: http://inetcore.com/project/46checker/index.html.en oraz http://test-ipv6.com.