Przedsiębiorców pytano, co mogłoby polepszyć sytuację małych i średnich firm na rynku. Większość cierpi z powodu podatków i ZUS-u – 43 proc. wymieniło konieczność zmiany w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym jako najważniejszy czynnik, który ułatwiłby prowadzenie działalności gospodarczej – wynika z badania Instytut Badań i Analiz dla Firmy.net. Proponowano m.in. likwidację ZUS-u na rzecz indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielnego odkładania na emeryturę. W kwestii podatków przedsiębiorcy bardzo licznie domagali się wprowadzenia „sensownego” mechanizmu, który umożliwiłby niepłacenie podatku dochodowego i VAT-u od niezapłaconych faktur.

– ZUS to zmora małych firm. Cytując jednego z ankietowanych – ‚co rok większa kwota i nic z tego nie ma, a i emerytur też nie będzie!’. Kolejną bolączką MŚP jest nieterminowe płacenie za faktury, co często praktykują duże firmy wobec mniejszych partnerów. Dla nich rachunek na 5 tys. zł to niewielka kwota. Dla małej firmy to często cały dochód na miesiąc, z którego jeszcze trzeba opłacić ZUS i podatki bez względu na to, czy płatność się otrzymało, czy też nie. Poprawa prawa w tym obszarze to konieczność –
komentuje Michał Kurczycki, przedstawiciel NNV AG, twórcy portalu Firmy.net.

Kolejne bariery są związane z administracją. Przedsiębiorcy sygnalizują, że ich biznesowi pomogłoby ograniczenie procedur biurokratycznych, a zwłaszcza cyfryzacja urzędów (10,9 proc.) i większy dostęp do środków z UE (1,4 proc.).

Inne rozwiązania mogące poprawić relacje administracja-biznes i jednocześnie wspierać przedsiębiorczość powinny dotyczyć m.in. zmiany prawa zamówień publicznych (0,6 proc.). Co ciekawe, ankietowani umiarkowanie deklarowali swoje niezadowolenie z polityki rządu (4,7 proc.) oraz z jego zbyt dużej ingerencji w działalność gospodarczą (1,0 proc.).

Z innych pomysłów firm na poprawienie własnej sytuacji warto wymienić: wzrost innowacyjności firm, skupienie ich działalności na specjalizacji, likwidacja/ograniczenie szarej strefy oraz łatwiejszy dostępu do kredytów i środków z UE.

Warto także zwrócić uwagę, że liczną grupę stanowili przedsiębiorcy, którzy nie potrafili wskazać czynników sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej (20,4 proc.).

 
Badanie przeprowadzono w marcu 2013 r. Wzięło w nim udział 2393 przedstawicieli przedsiębiorstw, zarejestrowanych na Firmy.net.