Kable TKF oferowane w C&C Partners są produkowane w oparciu o włókna o zredukowanym promieniu gięcia, czyli G.657.A1. Teraz pojawiły się włókna G.657.A1 o średnicy zmniejszonej do 200 µm (standard to 250 µm), co spowoduje zmniejszenie przekroju kabli. Średnicę pojedynczego włókna zredukowano poprzez ograniczenie grubości ścianki i zmianę składu mieszanki pierwiastków tworzących pokrycie włókna. Skład rdzenia jest taki sam, jak w przypadku standardowych włókien o średnicach 250 µm. Tym samym oba są ze sobą kompatybilne i zgodne z międzynarodowym standardem ITU-T G.657.A1.

W przypadku budowy nowej infrastruktury możliwe będzie zainstalowanie kabli o większej ilości włókien. Ponadto kable pozwalają na zwiększenie zasięgów wdmuchiwania. Dotyczy to zarówno przewodów standardowych tj. zewnętrznych niewzmocnionych i wzmocnionych (A-DQ(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y) oraz mikrokabli stosowanych w systemie mikrokanalizacji.

W najbliższej przyszłości wprowadzone zostaną nowe wersje kabli LTMC stosowanych przy budowie sieci szkieletowych i dystrybucyjnych. Włókna umożliwią produkcję kabli LTMC 192J, których instalacja będzie możliwa w mikrorurach o średnicach wewnętrznych 10 mm.

Włókna to półprodukt, nie są sprzedawane jako odrębny towar.