Od 22 do 24 marca trwały w Łodzi XXII Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom 2011. W ceremonii otwarcia uczestniczyła m.in. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (objęła patronat honorowy nad imprezą) i przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (m.in. te organizacje sprawowały patronat branżowy).
W bieżącym roku organizatorzy targów skoncentrowali się na tematyce sieci szerokopasmowych budowanych przez samorządy terytorialne oraz na operatorach ostatniej mili.
Segment wystawowy Intertelecomu obejmował m.in. prezentacje systemów do świadczenia usług głosowych i multimedialnych, systemów zabezpieczania sieci czy też oprogramowania użytecznego dla operatorów lokalnych. Byli także wystawcy zajmujący się budową i zarządzaniem sieciami lokalnymi i bezprzewodowymi. Swoje stoiska miały firmy przygotowujące biznesplany, wnioski o dofinansowanie itp. Nie zabrakło prezentacji technik WiFi, WiMAX, WiMAX-2-WiFi, rozwiązań niestandaryzowanych. W licznych wystąpieniach, które miały miejsce podczas targów, mówiono między innymi o cloud computingu jako szansie dodatkowych przychodów dla operatorów, poruszono niektóre aspekty prawne związane z prowadzeniem firmy. W ramach Intertelecomu zorganizowano też konferencję pod hasłem: Samorządowe Sieci Szerokopasmowe. Ostatnia Mila. Operatorzy. Kontent.