Obchodzony jubileusz był okazją do prezentacji dokonań historycznych, ale także do przedstawienia obecnych osiągnięć informatyki oraz wskazania jej najważniejszych kierunków rozwoju. Obchody 70-lecia zorganizowane przez instytucje i stowarzyszenia związane z branżą informatyczną odbyły się pod patronatem najwyższych władz państwowych, a ich koordynacji podjęło się Polskie Towarzystwo Informatyczne PTI. W organizacji jubileuszu uczestniczą m. in.: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji PIIiT, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT, Komitet Informatyki PAN, Naczelna Organizacja Techniczna NOT, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS oraz czołowe uczelnie wyższe i instytuty badawcze.

Polskie Towarzystwo Informatyczne podczas gali wręczyło srebrne medale 70-lecia polskiej informatyki. Kto je otrzymał można przeczytać TUTAJ. CRN Polska objął patronat nad wydarzeniem. W naszej galerii zdjęcia z jubileuszowej gali.