Nie przeszkadzać! to hasło Forum Młodych Przedsiębiorców „Młodzi Innowacyjni”, które odbyło się 1 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą miało na celu stworzenie młodym, odważnym przedsiębiorcom możliwości swobodnego wyrażenia uwag i opinii na temat klimatu biznesowego, w którym działają.
Dyskusja w trakcie forum odbyła się w ramach trzech paneli: Biznes, Rozwój oraz Finanse. Wzięli w niej udział naukowcy, polityków, przedstawiciele administracji państwowej oraz przedsiębiorcy. Specjalnie dla uczestników przygotowane zostały stanowiska do konsultacji z ekspertami, którzy m.in. wprowadzali w tajniki prawa gospodarczego, wyjaśniali jak skalkulować ryzyko biznesowe oraz jak efektywnie prowadzić biznes w sieci. Problemy młodych przedsiębiorców pomagali rozwiązywać przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego, Kancelarii Bird & Bird. W organizacji Forum Młodych Przedsiębiorców Młodzi Innowacyjni Krajową Izbę Gospodarczą wsparły także: Fundacja Kronenberga, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz IAB Polska.