Trudno się dziwić, że właśnie te rozwiązania z oferty Connect Distribution były szczególnie eksponowane podczas spotkań z partnerami, które odbywały się w czasie wchodzenia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Tegoroczny roadshow dystrybutora, który objął Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawę i Gdańsk, prezentował integratorom te produkty, którymi Connect szczególnie chce się wyróżnić na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Specjaliści dystrybutora zapoznawali partnerów z nowymi wersjami sztandarowych produktów w portfolio i omawiali zmiany w systemach ich licencjonowania.

Uwagę uczestników konferencji zwracano m.in. na problem bezpiecznego przesyłania plików, tak ważny dla wszystkich organizacji, które mają do czynienia z dokumentami prawnymi, dokumentacją medyczną, informacjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, zamówieniami, danymi klientów i wieloma innymi. Dystrybutor proponuje im MOVEit, rozwiązanie firmy Ipswitch, które automatyzuje bezpieczny transfer (wykorzystując szyfrowanie) i tworzy ścieżki audytu w celu wykazania zgodności ze SLA i zasadami ochrony danych.

W kontekście RODO wiele mówi się o konieczności zarządzania kontami uprzywilejowanymi, określanego mianem PAM (Privileged Access Management). Rozwiązanie Thycotic upraszcza administrację kontami i hasłami, monitorując całą infrastrukturę i przeprowadzając jej audyt w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Specjaliści Connect podkreślają, że jest proste we wdrażaniu i użytkowaniu, więc nie ma obawy, iż klienci przestaną go stosować zaraz po implementacji (co często zdarza się w przypadku skomplikowanego oprogramowania zabezpieczającego).

W portfolio Connect Distribution od dawna obecna jest Flexera ze sztandarowym oprogramowaniem InstallShield. Podczas roadshow  szczególnie zwracano jednak uwagę na inny produkt tej marki – Software Vulnerability Manager – umożliwiający stałe śledzenie, identyfikowanie i naprawianie luk w aplikacjach. O tym, jak to jest ważne, niech świadczy fakt, że 99,9 proc. wszystkich ataków przeprowadza się z wykorzystaniem znanych, nierzadko od dawna, podatności w oprogramowaniu.  

Z kolei oferta Cofense to odpowiedź na phishing, który jest najpopularniejszym narzędziem służącym do ataków na użytkowników sieci (w ponad 90 proc. wykorzystuje się spreparowane e-maile, by „złowić” ofiarę). Rozwiązanie PhishMe udostępnia platformę symulacyjną i edukacyjną, która poddaje klientów praktycznemu treningowi obrony przed phishingiem. Dzięki stałemu szkoleniu pracownicy uczą się właściwego reagowania na atak, któremu – jak pokazują statystyki – trudno zapobiec innymi metodami. Jednak najlepsza nawet symulacja nie rozwiąże tego problemu do końca, więc PhishMe wspierają moduły: Reporter (raportowanie kampanii phishingowych), Triage (zaawansowany system do analizy wiadomości phishingowych) oraz Intelligence (usługa proaktywnego wsparcia świadczona przez specjalistów z Cofense).

Do produktów z oferty Connect Distribution, które cieszą się największym popytem, należy SolarWinds – oprogramowanie, które zapewnia proste w obsłudze, funkcjonalne i przystępne cenowo monitorowanie infrastruktury IT. Uzyskując kontrolę nad infrastrukturą, klienci mogą, bez względu na skalę i rodzaj swojego środowiska (lokalne, chmurowe czy hybrydowe), rozwiązywać występujące problemy oraz automatyzować monitoring i zarządzanie siecią.

Connect Distribution zwraca też uwagę partnerów oraz ich klientów na zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji i stron internetowych. Jak wykazują badania, ponad 40 proc. stron internetowych na świecie zawiera luki stwarzające duże zagrożenie dla ich właścicieli, a blisko 90 proc. cechuje podatność o średnim poziomie ryzyka. Stąd chęć zainteresowania partnerów dystrybutora zautomatyzowanym narzędziem Acunetix, które ma pomóc firmom skanować swoje aplikacje i strony internetowe, sprawdzając je pod kątem podatności na różnego rodzaju ataki.

Można zakładać, że większość prezentowanych podczas roadshow rozwiązań uda się sprzedać w kontekście RODO. Specjaliści Connectu koncentrowali się więc na tych funkcjach produktów, które ułatwią zachowanie zgodności z przepisami. Tłumaczono przy tym, że w związku z ustawą nie da się uniknąć zamieszania. Problemem staje się bowiem nie tylko określenie właściwego sposobu ochrony danych osobowych, ale także interpretacja samych przepisów. Dlatego partnerzy powinni przyjąć podejście zdroworozsądkowe, zgodnie z którym środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo, nie powinny mieć negatywnego wpływu na inne aspekty ochrony i funkcjonowanie biznesu klienta.

Galeria zdjęć z Connect Distribution Roadshow 2018