Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

O konkursie

Cel konkursu  

Celem Konkursu jest uhonorowanie i przyznanie tytułu Channel Awards 2021 osobom i firmom, które w 2021 roku miały szczególnie pozytywny wpływ na rozwój kanału dystrybucyjnego polskiej branży IT, poprzez stosowanie dobrych praktyk dotyczących współpracy między producentami i dystrybutorami a firmami z ich kanału partnerskiego. Jednocześnie chcemy, w imieniu resellerów i integratorów, wskazać te produkty i usługi, które ponadprzeciętnie przyczyniły się do rozwoju działalności biznesowej resellerów i integratorów na polskim rynku IT w jego wybranych segmentach.


Nominacje  

Każdy czytelnik CRN Polska może zgłosić maksymalnie jedną nominację w każdej z kategorii. Warunkiem koniecznym, aby zgłoszona nominacja została uznana za ważną, jest podanie uzasadnienia o długości nie większej niż 2000 znaków. Uzasadnienie powinno zawierać: w przypadku menedżera lub firmy – opis konkretnych działań/decyzji, które świadczą o zaangażowaniu w rozwój i wsparcie kanału partnerskiego; w przypadku produktu/usługi – konkretny opis jego/jej cech, dzięki którym partnerzy zyskali szansę na zwiększenie sprzedaży przy godziwych zyskach i realnym wsparciu ze strony producenta.


Głosowanie

W każdej kategorii pod głosowanie trafi 5 osób, firm lub usług/produktów, które uzyskały największą liczbę zgłoszeń (nominacji). Głosowanie zostanie przeprowadzone przez członków Kapituły, którzy w jego trakcie będą uwzględniać poniższe kluczowe czynniki: 

  • bieżące wsparcie świadczone przez specjalnie wyznaczone do tego celu, kompetentne i zaangażowane osoby (np. Channel Managerów);
  • prowadzenie korzystnych programów partnerskich, optymalizowanych pod kątem potrzeb partnerów działających na polskim rynku IT i dostosowanych (np. pod względem progów sprzedażowych) do istniejących na nim warunków;
  • prowadzenie cyklicznych akcji edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych skierowanych do kanału partnerskiego;
  • stwarzanie korzystnych warunków handlowych, które dają partnerom możliwość prowadzenia stabilnej polityki sprzedażowej, a jednocześnie nie powodują nadmiernej konkurencji pomiędzy zbyt dużą liczbą partnerów handlowych;
  • biznesową uczciwość we współpracy z integratorami i resellerami.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin.


Lista kategorii

Postać Rynku IT

Dla osoby, która w 2021 roku kreowała nowe trendy, osiągnęła sukces w swoim segmencie rynku, skutecznie lobbowała na rzecz branży IT lub w inny sposób wyróżniła się na konkurencyjnym polskim rynku IT (w szczególności w zakresie dobrych praktyk we współpracy z resellerami oraz integratorami).

Channel Manager

Dla osoby odpowiedzialnej za współpracę z kanałem partnerskim, która nie tylko wsłuchuje się w potrzeby partnerów, ale też potrafi umiejętnie pogodzić interesy producenta z wymaganiami resellerów i integratorów, a ponadto jest aktywna, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych partnerów, z którymi potem stara się utrzymywać możliwie bliskie relacje zawodowe.

Product Manager

Dla osoby, której strategia rozwoju, sprzedaży i marketingu dla danego produktu/usługi w znaczącym stopniu bierze pod uwagę korzyści oraz wymagania resellerów i integratorów.

Producent

Dla firmy, która podjęła najwięcej korzystnych decyzji z punktu widzenia kanału partnerskiego, rozwijała swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami partnerów oraz klientów, wyznaczała kierunku rozwoju rynku lub pozytywnie wyróżniła się pod względem wyników sprzedaży.

Dystrybutor

Dla dostawcy, który zapewniał klientom najlepsze ceny i dostępność produktów, świetną logistykę i warunki płatności, stabilny zespół zaangażowanych handlowców oraz szybką reakcję działu sprzedaży w razie jakichkolwiek problemów przed, w trakcie i po transakcji.

Dystrybutor VAD

Dla dostawcy, który zapewnia partnerom dostęp do wielu najnowszych, zaawansowanych rozwiązań, równocześnie nieustannie dbając o rozwój oferty oraz edukację partnerów i klientów, a także świadczone im wsparcie.

Dystrybutor specjalizowany

Dla firmy, która prowadzi dystrybucję wąskiej, specjalizowanej grupy produktów kilku, co najwyżej kilkunastu różnych marek i w swoim segmencie rynku zapewnia partnerom najwyższej jakości wsparcie przed- i posprzedażne.

Polski produkt/usługa

Dla polskiej firmy, która stworzyła autorski produkt lub usługę, charakteryzujący(ą) się jakością na światowym poziomie i oferowany(ą) za pośrednictwem resellerów i/lub integratorów na lokalnym rynku. Nagroda może być przyznana tylko tym produktom, które zostały zarówno zaprojektowane, jak i wytworzone na terenie Polski.

Usługodawca 

Dla firmy, która świadczy szeroko rozumiane usługi IT (w chmurze i on-premise) zgodnie ze światowymi trendami, ale jednocześnie z poszanowaniem prawa i poufności danych klientów, a jednocześnie prowadząc przemyślaną i opłacalną dla integratorów politykę partnerską.

Producent rozwiązań IT dla MŚP

Dla producenta sprzętu i oprogramowania na potrzeby MŚP (do 200 stanowisk komputerowych), który wyróżnia się innowacyjnością oferowanych rozwiązań, aktywnie współpracuje z kanałem partnerskim, wspierając partnerów w procesie sprzedażowym i pomagając im w podnoszeniu poziomu obsługi klienta.

Producent rozwiązań dla centrów danych

Dla producenta sprzętu i oprogramowania narzędziowego wykorzystywanego w pracy centrów danych (on-premise i obsługiwanych przez dostawców usług chmurowych), które wyróżniają się rozbudowaną funkcjonalnością, wysoką niezawodnością i łatwością wdrażania.

Producent oprogramowania dla firm

Dla dostawcy, którego oprogramowanie biznesowe wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, przejrzystym systemem licencjonowania oraz programem partnerskim zapewniającym znaczące korzyści.

Producent rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową przedsiębiorstw

Dla dostawcy systemów zabezpieczających infrastrukturę IT i służących do tworzenia zapasowych kopii danych, a także systemów zasilania i klimatyzacji, realizującego w swojej strategii działania dobre praktyki, których celem jest szeroko rozumiane dobro partnerów biznesowych.