Do realizacji tego pilotażowego projektu władze dzielnicy
wybrały Szkołę Podstawową nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego (SP 66) oraz
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (ZSBN), w skład którego wchodzi
m.in. Technikum nr 9 Lotnicze z klasami o profilu
informatycznym.

– Dokonując wyboru
szkół do przeprowadzenia projektu pilotażowego, władze dzielnicy chciały
sprawdzić, jak będzie przebiegał proces cyfryzacji procesów edukacyjnych
w placówkach o diametralnie różnych potrzebach dydaktycznych. Zdobyte
doświadczenia będą stanowiły podstawę do bardziej efektywnego wdrażania procesu
cyfryzacji w pozostałych placówkach oświatowych
– powiedział Michał Wąsowicz, burmistrz dzielnicy
Włochy  m. st. Warszawy.

Sukces obu wdrożeń pokazał, że dzięki zaangażowaniu
producenta – firmy ZyXEL – oraz władz dzielnicy szkolna sieć Wi-Fi, za
sprawą swojej uniwersalności, sprawdza się w każdej jednostce edukacyjnej,
niezależnie od jej typu i specjalizacji. Wdrożenia we Włochach to już
kolejne udane wdrożenia sieciowe w placówkach oświatowych przeprowadzone
przez partnerów producenta współpracujących w ramach projektu „ZyXEL dla
edukacji”, ale pierwsze w Warszawie o tak dużej przepustowości.

 

Założenia prac i ich efekt

Podjęte działania są zgodne z założeniami rządowego
programu „Cyfrowa Szkoła”. Rosnące wymagania dotyczące nowoczesnego procesu
nauczania oznaczają, że dostęp do sieci staje się niezbędny zarówno dla
uczniów, nauczycieli, jak i pracowników administracyjnych szkół. Celem
przeprowadzonych wdrożeń było objęcie szybką i bezpieczną siecią Wi-Fi
całej powierzchni budynków.

 

Rezultatem wykonanych prac jest to, że szkoły posiadają
światłowodowe synchroniczne łącza o przepustowości do 250 Mb/s (ZSBN)
i do 80 Mb/s (SP 66) oraz zapewniają bezprzewodowy dostęp do Internetu dla
uczniów i nauczycieli za pośrednictwem urządzeń do transmisji danych marki
ZyXEL.

Wspomniane placówki
oświatowe korzystają z dziennika elektronicznego, a dzięki dobrej
przepustowości łącza dostępowego powstała możliwość wykorzystania w pełni
zasobów edukacyjnych oferowanych on-line.

 

Realizacja wdrożeń

Wdrożenia
przebiegały w dwóch etapach: instalacja okablowania strukturalnego,
rozciągnięcie instalacji pasywnej po budynku szkoły zgodnie
z przygotowanym wcześniej planem, montaż szafy dystrybucyjnej oraz
instalacja aktywnych urządzeń ZyXEL-a, ich konfiguracja i doprowadzenie
łącza światłowodowego.

– Dzięki firmie ZyXEL nasza placówka uzyskała dostęp do
światowych zasobów internetowych, niezbędnych we współczesnej edukacji
specjalistów w zakresie informatyki i lotnictwa
– powiedział
Ryszard Szczepański, dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku.

– Mamy wyjątkową możliwość wykorzystania najnowszych
technologii oferowanych przez ZyXEL-a w procesie nauczania naszych
przyszłych techników – 
zauważył Maciej Kołodziej, nauczyciel informatyki
i koordynator obu wdrożeń w dzielnicy Włochy.

Specjaliści z firmy instalacyjnej ICTEDU zaproponowali
zbudowanie szkolnej sieci bazującej na następujących urządzeniach ZyXEL-a:
szesnaście punktów dostępowych NWA5123, jedna brama USG110, jeden kontroler
NXC2500 i jeden przełącznik GS1920 24HP. Wybór ten podyktowany był
wymogiem zapewnienia skutecznego filtrowania treści i blokowania stron
z zawartością nieodpowiednią dla uczniów.

– Celem projektu było rozpoczęcie transformacji
włochowskich placówek poprzez wdrażanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Osiągnęliśmy to dzięki pracy naszych inżynierów,
profesjonalnej współpracy z władzami dzielnicy Włochy i nowoczesnej
technologii urządzeń ZyXEL-a
– posumowuje Sebastian Kluczyk, prezes zarządu
ICTEDU.