Poczta elektroniczna to kluczowe narzędzie komunikacji w każdym przedsiębiorstwie. Korzystają z niej niemal cztery miliardy osób, a Gmail i Outlook 365 są jednymi z najczęściej wybieranych serwisów. Wielu użytkowników regularnie przesyła ważne informacje, nie zastanawiając się nad ich bezpieczeństwem. Ich utrata (przypadkowa lub nie), bez odpowiedniej strategii backupu i odzyskiwania, stanowi poważne zagrożenie dla firmy – zarówno pod kątem biznesowym, prawnym, jak również wizerunkowym.

W dobie rosnącej popularności rozwiązań chmurowych nie należy ignorować potencjalnych zagrożeń. Tworzenie kopii zapasowych jest tak samo ważne w chmurze, jak w tradycyjnych, działających lokalnie systemach IT. Niezależne, zewnętrzne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych to najlepszy sposób ochrony firmy przed najczęstszymi przyczynami utraty danych, jak błąd użytkownika, atak cyberprzestępców czy awaria oprogramowania.

Warto także zwrócić uwagę na treść zawieranej przez Microsoft umowy o świadczeniu usług. Zalecane jest w niej, aby „użytkownik systematycznie wykonywał kopie zapasowe (…) w ramach Usług lub przy użyciu Aplikacji i Usług Osób Trzecich”. Microsoft działa na bazie modelu wspólnej odpowiedzialności (shared responsibility), czyli nie tworzy kopii danych za użytkownika. Oznacza to, że w przypadku ich utraty odpowiedzialność za odzyskanie spoczywa po jego stronie. Co prawda, Microsoft zapewnia możliwość archiwizacji danych, ale istotny jest okres ich przechowywania. Po jakimś czasie są one automatycznie usuwane z usługi Microsoft 365 i stają się niemożliwe do odzyskania.

Bezpieczna i kompleksowa kopia zapasowa

Datto SaaS Protection zapewnia zautomatyzowane, ciągłe (trzy razy dziennie) tworzenie kopii zapasowych w chmurze oraz możliwość odzyskiwania krytycznych danych znajdujących się w aplikacjach Microsoft 365 i Google Workspace. Dostawcy usług zarządzanych (MSP) mogą chronić swoich klientów przed utratą danych i zapewnić ich szybkie przywrócenie za pomocą jednego kliknięcia. Zapewnione jest bezinwazyjne i szybkie odzyskiwanie pojedynczych obiektów lub całych kont, z zachowaniem powiązanych rekordów i nienaruszonej struktury folderów. Użytkownikom udostępniono elastyczny mechanizm retencji danych, dzięki czemu są one przechowywane bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Główne zalety usługi Datto SaaS Protection  

 

  • Zautomatyzowane kopie zapasowe – tworzone trzy razy dziennie kopie zapewniają ochronę danych w usługach Microsoft 365 oraz Google Workspace przed przypadkowym albo złośliwym usunięciem, atakami typu ransomware i innymi przypadkami.
  • Prosty model licencyjny – możliwość tworzenia wysokomarżowych rozwiązań pakietowych do ochrony danych klientów.
  • Pełna kontrola – zautomatyzowane wykrywanie istotnych zmian w usługach Microsoft 365 i Google Workspace, możliwość wykonywania niezależnej kopii danych poza serwerami dostawcy usług SaaS.
  • Szybkie odzyskiwanie – elastyczne opcje przywracania utraconych danych (punktowe, granularne i nienadpisujące).
  • Nie tylko pliki i foldery – ochrona danych z takich narzędzi, jak Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive i Google Drive.
  

SaaS Protection został zaprojektowany tak, aby zapewniał korzyści nie tylko użytkownikom końcowym, ale też był przyjazny dla dostawców usług IT. Rozwiązanie wyposażono w wygodny portal umożliwiający szybkie i łatwe zarządzanie licencjami oraz monitorowanie stanu kopii zapasowych wykonywanych w środowiskach wielu klientów. Rozwiązanie Datto cechuje przejrzysta polityka licencjonowania i możliwość samodzielnego zarządzania nimi.

Wyłącznym dystrybutorem Datto w Polsce jest CEEcloud Services Distribution (spółka-córka Bakotechu, która specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań dla dostawców usług zarządzanych MSP). Więcej informacji na temat zapewnianych przez Datto SaaS Protection kopii zapasowych oraz formularz zamówienia dostępu do wersji demonstracyjnej można znaleźć pod adresem datto.ceecloud.pl/demo.

Dodatkowe informacje: Tomasz Wieczorek, Business Development Manager, CEEcloud Services Distribution, datto@ceecloud.pl