Comtegra to
pierwszy polski integrator, który zarobił na wdrożeniu nowego pakietu vCloud
Suite w wyjątkowo krótkim czasie po światowej premierze. Produktem
zainteresowany jest obecnie także jeden z dużych banków z siedzibą
w Polsce. Wzmożony popyt na rozwiązanie VMware wynika między innymi
z faktu, że – jak to określa Andrzej Kontkiewicz, Regional Presales
Manager VMware – nowy vCloud Suite to jedna pozycja w cenniku, która
wystarczy, żeby stworzyć chmurę publiczną, na przykład  zewnętrzne centrum danych. W ten sposób
producent znakomicie wpisał się w trend, z którego wynika, że
zapotrzebowanie na centra danych będzie rosło w bardzo szybkim tempie.

Nie dalej jak w listopadzie tego
roku Cisco Systems opublikowało raport „Global Cloud Index” dotyczący trendów
w rozwoju infrastruktury sieciowej. Wynika z niego, że do roku 2016
całkowita wielkość transmisji pakietów w ośrodkach przetwarzania danych
zwiększy się aż czterokrotnie, do poziomu 6,6 zetabajta. Najszybciej
rozwijającym się składnikiem ruchu generowanego w centrach danych ma być
przetwarzanie informacji w chmurze. Jego roczne uśrednione tempo wzrostu
ma wynieść 44 proc. Beneficjentami powyższych trendów będą oczywiście
dostawcy, którzy postawią na właściwe rozwiązania, umożliwiające świadczenie
usług w chmurze, centrach danych etc. 

 

vCloud, znaczy kompleksowo

Z naszych rozmów z integratorami wynika, że obecnie w ścisłej
czołówce znajduje się vCloud Suite 5.1. W jego skład wchodzą produkty do
tworzenia infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią. Producent
daje też usługodawcy specjalistyczną wiedzę oraz wsparcie techniczne.
W świetle wspomnianych prognoz ważny jest fakt, że pakiet umożliwia
stosunkowo łatwe, szybkie i kompleksowe wdrożenie centrum przetwarzania
danych. vCloud łączy w sobie różne rozwiązania VMware z zakresu
wirtualizacji, infrastruktury chmury obliczeniowej oraz zarządzania, co
upraszcza wdrażanie środowiska przetwarzania w chmurze.

VMware do nazwania tego systemu używa określenia: programowo
zdefiniowane centrum przetwarzania danych. Co to oznacza? Zdaniem producenta
jest to sposób zapewnienia wydajności i niezawodności usług
informatycznych poprzez wdrożenie wirtualizacji we wszystkich obszarach
– od przetwarzania i pamięci masowej po usługi sieciowe,
zabezpieczenia i dostępność. Architektura programowo zdefiniowanego
centrum przetwarzania danych skupia w sobie wszystkie zasoby sprzętowe
w ramach łącznej mocy obliczeniowej, a następnie w automatyczny,
bezpieczny i wydajny sposób przydziela ją wedle potrzeb poszczególnym
aplikacjom. Dzięki programowo zdefiniowanemu centrum przetwarzania danych klienci
mogą korzystać z wirtualnych centrów danych z logicznie wydzielonymi
zbiorami wirtualnych zasobów przetwarzania danych, pamięci masowej, połączeń
sieciowych i zabezpieczeń.

 
Centrum doskonalenia cloud

VMware
przedstawił też nowe usługi Cloud Ops, obejmujące ochronę praw autorskich,
doradztwo, transformację i szkolenia. Usługi te są częścią rozwiązania
vCloud Suite. Można powiedzieć, że powstaje nowy model operacyjny – działy
informatyczne coraz częściej przyjmują rolę strategicznego partnera, który
ułatwia firmie tworzenie innowacji i osiągnięcie przewagi nad konkurencją.
Tworząc usługi Cloud Ops, VMware wziął pod uwagę wymagania współczesnych firm,
w których planowanie przekształceń środowiska informatycznego wiąże się z
uwzględnieniem elementów kulturowych, finansowych, politycznych
i procesowych.

Usługi Cloud Ops
umożliwiają realizację planu zmian organizacyjnych, który obejmuje utworzenie
Cloud Center of Excellence, czyli czegoś w rodzaju centrum doskonalenia
przetwarzania w chmurze. Producent zaoferował też nowy system szkoleń
i certyfikatów, a także możliwość kreowania modeli finansowych
i pomiary wyników. Nowością są również funkcje ITBM (IT Business
Management), które wprowadzają zarządzanie finansowe środowiskiem
informatycznym na poziomie usług. Dzięki nowym usługom doradztwa dotyczącym
technologii klienci szybko zdobędą fachową wiedzę i doświadczenie
w zakresie przetwarzania w chmurze oraz pierwszego w branży
kompleksowego, zintegrowanego pakietu infrastruktury chmury – VMware
vCloud Suite.

Nowy program
edukacji i certyfikatów umożliwia z kolei klientom zdobycie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do efektywnego projektowania, eksploatowania
oraz rozwijania swoich środowisk przetwarzania w chmurze. Natomiast VMware
Architecture Toolkit (vCAT) 3.0 to zestaw dokumentów pomagający klientom
w zbudowaniu rozwiązania działającego w chmurze z wykorzystaniem
technologii, zalecanych praktyk i nowatorskich narzędzi, które zostały
przetestowane przez przedsiębiorstwa i operatorów środowisk przetwarzania
w chmurze.

Strumień danych, strumień pieniędzy

• Przewidywana roczna wielkość strumienia
przenoszonych pakietów w chmurze ma się zwiększyć z 683 eksabajtów
w 2011 r. do 4,3 zetabajta do 2016 roku. 6,6 zetabajta odpowiada 92
trylionom godzin strumieniowej transmisji muzyki, co stanowi równoważnik około
1,5 roku nieprzerwanej strumieniowej transmisji muzyki dla populacji całego
świata w 2016 r.

• Segment
przetwarzania w chmurze obliczeniowej jest najdynamiczniej rozwijającą się
częścią naszego rynku informatycznego. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu
do roku 2015 to 33 proc.

• Na
polskim rynku można kupić kilka wydajnych rozwiązań, które umożliwiają
świadczenie usług. Jednym z nich jest pakiet VMware vCloud Suite 5.1.

 

 

 

Od chmury nie ma odwrotu

Wracając do trendów rynkowych i związanych z nimi korzyści,
należy podkreślić, że polski rynek jest jednym z bardziej
perspektywicznych z punktu widzenia partnerów takich producentów jak
VMware. Specjaliści IDC w raporcie „Poland’s Cloud Services Market 2011
– 2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis” oszacowali, że wartość
polskiego rynku przetwarzania w chmurze (zarówno prywatnej, jak
i publicznej) stanowiła blisko 7 proc. wartości całego rynku
outsourcingu IT ocenianego na ponad 520 mln dol. Zdaniem firmy badawczej
segment przetwarzania w chmurze obliczeniowej jest najdynamiczniej
rozwijającą się częścią naszego rynku informatycznego. Prognozowana
średnioroczna stopa wzrostu do roku 2015 to 33 proc. To zdecydowanie
powyżej średniej dla całego rynku usług informatycznych, która pozostaje na
poziomie ok. 5 proc.

Według danych IDC najważniejszymi czynnikami przemawiającymi za
wprowadzeniem takich rozwiązań wskazywanymi przez klientów są: optymalizacja
kosz-
tów, szybkość wdrożenia i elastyczność rozwiązań IT w chmurze.
I znowu oznacza to dobrą wiadomość dla partnerów VMware. Według
Piotra Jelskiego, prezesa zarządu Comtegry, integratorowi udało się zyskać
klienta na vCloud Suite między innymi ze względu na elastyczność oraz funkcjonalność
w obszarze bezpieczeństwa i monitorowania infrastruktury IT
w chmurze publicznej. Kwestia
bezpieczeństwa staje się przy tym jedną z najbardziej kluczowych,
o czym świadczą wyniki badań zleconych przez HP, o których piszemy
dalej.

 

Ważne kwestie bezpieczeństwa

Zwyczajowo wymienia się przynajmniej kilka czynników, które ciągle
powodują, że przedsiębiorstwa nie interesują się chmurami w takim stopniu,
w jakim chcieliby tego producenci rozwiązań i dostawcy usług. Jednym
z problemów jest brak wykwalifikowanych kadr do pracy w systemach
chmurowych. Wyjątkowo istotne są kwestie związane z zabezpieczaniem
rozwiązań cloud. W 2012 r. na zlecenie HP firma analityczna Coleman
Parkes Research przeprowadziła badanie, w którym poprosiła 550 dyrektorów
ds. biznesowych i technicznych w dużych i średnich firmach
o odpowiedź na pytanie, które czynniki oddziałują negatywnie na segment
usług chmurowych. Respondenci za największy problem uznali obawy
o bezpieczeństwo. Wymieniło je 35 proc. uczestników badania.

 

 

Obawy dyrektorów
technicznych nie są nieuzasadnione. Mariusz Rzepka, Territory Manager Fortinet
w regionie Polska, Ukraina, Białoruś, uważa, że w systemach
chmurowych przechowywanych jest coraz więcej wartościowych danych.

– Należy się
spodziewać, że przestępcy działający w świecie wirtualnym będą aktywniej
poszukiwać sposobów na włamanie się do wnętrza chmury w celu pozyskania
danych lub uruchomienia botnetów –

mówi. – Na szczęście wiedza na temat zagrożeń czyhających na wirtualne
środowiska jest coraz większa. Myślę, że rozwiązania zabezpieczające zarówno
centra danych, jak i same usługi chmurowe będą ważnym czynnikiem rozwoju
segmentu rynku bezpieczeństwa IT w 2013 r.

O tym, że jednak coś jest na rzeczy, może świadczyć badanie
przeprowadzone przez IDC. W połowie 2012 firma analityczna zapytała
organizacje rządowe w Europie Środkowej i Wschodniej
o przyczynę, dla której nie chcą one kupować usług świadczonych za
pośrednictwem chmury. Ponad połowa respondentów z organizacji
administracji publicznej wskazała, jako główny powód, właśnie na kwestie
bezpieczeństwa.

W tym
kontekście istotna jest strategia produktowa VMware, która zakłada, że chmury
tworzone przez partnerów producenta są rozwiązaniami należącymi do
użytkowników, którzy mają nad nimi pełną kontrolę. Piotr Fąderski, Country
Manager VMware w Polsce, podkreślał w niedawnej debacie
z integratorami, iż rozwiązania chmury publicznej oferowane przez inne
duże amerykańskie korporacje mają tę wadę, że użytkownik nie wie, gdzie
faktycznie znajdują się jego dane (więcej na temat skutków tego stanu rzeczy
w relacji ze spotkania na str. 14).

System nowej generacji

Ciągły rozwój wymagań ze strony użytkowników i partnerów sprawia, że
producenci zawierają porozumienia, które mają doprowadzić do stworzenia coraz
lepszych rozwiązań. Na przykład Cisco Systems i VMware zdecydowały się na
poszerzenie współpracy z myślą o ofercie infrastruktur chmurowych
nowej generacji. Wytwórcy przedstawili plan rozszerzenia strategicznego
partnerstwa o zintegrowane produkty i rozwiązania, mające umożliwić
opracowanie definiowanych programowo centrów danych. Firmy planują poczynienie
znaczących, wspólnych inwestycji w opracowanie technologii integrujących,
które mają posłużyć do stworzenia rozwiązań zapewniających klientom usługi
obliczeniowe i sieciowe nowej generacji, zapewnienie mobilności aplikacji
oraz wirtualnych środowisk aplikacyjnych. Efektem współpracy ma też być
przejrzystość procesów i danych oraz łatwość rozwiązywania problemów
związanych z infrastrukturami fizycznymi i wirtualnymi.