Zapotrzebowanie na zasilanie gwarantowane jest duże i będzie stale rosnąć. Wielkość światowego rynku zasilaczy UPS osiągnęła 8,1 mld dol. w 2023 r. Prognozy analityków z IMARC Group mówią, że do 2032 r. rynek ten będzie warty 12,3 mld dol., przy średniej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 4,58 proc. w latach 2024–2032.

Tak systematyczny wzrost sprzedaży stał się dla producentów UPS-ów motywatorem do rozwoju funkcjonalności tych rozwiązań, ułatwienia obsługi i zarządzania, zaś resellerzy coraz częściej mogą liczyć na wsparcie przy ich sprzedaży (szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń). Wśród najważniejszych trendów w branży gwarantowanego zasilania wyróżniają się takie procesy, jak: rosnące wykorzystanie baterii litowo-jonowych, monitorowanie UPS-ów w czasie rzeczywistym, zwiększanie ich kompaktowości, możliwości rozbudowy i efektywności energetycznej, a także wzmocnienie mechanizmów chroniących przed cyfrowym atakiem.

Na pierwszym planie pozostaje zwiększenie efektywności UPS-ów: minimalizowanie strat energii podczas jej konwersji, optymalizacja cykli ładowania i rozładowywania baterii oraz redukcja zużycia energii w trybie gotowości. Na rynku pojawiają się coraz bardziej energooszczędne zasilacze i listwy PDU. Nowe UPS-y charakteryzuje współczynnik mocy równy 1, a także ograniczanie zużycia energii na potrzeby własne.

Nowatorskie rozwiązania potrafią także zarządzać aktywnymi systemami chłodzenia czy procesem ładowania akumulatorów. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów operacyjnych i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, co ma znaczenie w obliczu wchodzenia w życie dyrektyw związanych z tzw. zielonym ładem. Jeśli raportowaniem ESG obecnie objęte są wyłącznie duże firmy, później ma to dotyczyć także małych i średnich podmiotów. Wtedy wszelkie inicjatywy dotyczące energooszczędności będą się liczyć również w tym obszarze gospodarki.

W ostatnim czasie intensywnie promowane są akumulatory litowo-jonowe. Charakteryzują się one wyraźnymi zaletami w porównaniu z tradycyjnymi bateriami kwasowo-ołowiowymi: większą gęstością energii, dłuższym okresem życia ogniwa, szybszym czasem ładowania i mniejszymi wymaganiami dotyczącymi konserwacji. Te cechy, wraz z rosnącą dostępnością baterii litowo-jonowych, sprawiają, że takie modele stają się coraz bardziej atrakcyjnym wyborem nie tylko do ochrony zasilania w małych instalacjach domowych lub biurowych, ale również w centrach danych, serwerowniach czy na liniach produkcyjnych. Obecnie na rynku można zaobserwować ścieranie się różnych technologii litowo-jonowych (więcej informacji w ramce na stronie obok).

NATO ochroni sieci energetyczne Agresja Rosji przeciwko Ukrainie pokazała jak podatne na różne formy ataków są sieci i systemy energetyczne, co może prowadzić do długotrwałych blackoutów. Za zwiększoną świadomością zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Europy idzie potrzeba tworzenia analiz ryzyka w celu identyfikowania słabych punktów w sieciach elektroenergetycznych. Stworzenie bazującego na sztucznej inteligencji narzędzia do ich ochrony to główny cel wspieranego przez NATO projektu R-GRID. Zadaniem symulatora R-GRID będzie ułatwianie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących identyfikowania kluczowych komponentów sieci elektroenergetycznej oraz modelowanie odporności i stabilności elementów infrastruktury energetycznej. Końcowym etapem realizowanego przez dwa lata projektu ma być praktyczne wdrożenie i funkcjonowanie R-GRID w całym europejskim systemie elektroenergetycznym.