O ile interfejs programistyczny API znany jest od kilku dziesięcioleci, o tyle pojęcie API Economy dopiero niedawno pojawiło się w przestrzeni publicznej.  Ta nowa koncepcja sprowadza się do udostępniania API publicznie lub wybranym partnerom i  ułatwia szybką wymianę zasobów informacyjnych.  Pionierami idei są dostawcy usług chmurowych oraz firmy telekomunikacyjne.  Czy inne branże wkrótce pójdą w ich ślady? 

– Oprogramowanie Microsoftu, IBM-a czy Oracle’a spełniają newralgiczną rolę w firmach.  Niestety połączenia pomiędzy aplikacjami, a tym samym przepływ  danych pozostawiają wiele do życzenia. Przedsiębiorcy powinni rozważyć nowe sposoby pracy z danymi, tym bardziej, że stały się osobną kategorią aktywów. –  mówił Patrick Donovan, CEO Axway.

Udostępnianie API zyskuje popularność wśród instytucji finansowych, sieci handlowych czy w branży motoryzacyjnej.  Wzrastające zainteresowanie tematyką API zwiększy popyt na platformy porządkujące chaos.  Agencja badawcza Market Research przewiduje, że w latach 2016- 2022 skumulowany wskaźnik wzrostu na globalnym rynku rozwiązań API management  wyniesie 35 proc.  W 2022 roku producenci osiągną z tytuły sprzedaży tych rozwiązań przychody w wysokości 3 mld dolarów.  

Przykładem rozwiązania do zarządzania API jest Amplify firmy Axway.  System  łączy dane z dowolnych urządzeń,  rozszerza współpracę pomiędzy programami i wykonuje analizy w czasie rzeczywistym.  

– Oferta naszej firmy ewoluowała począwszy od 2006 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z monolitycznymi aplikacjami.  Wówczas podstawowym celem była ich integracji. W obecnych czasach koncentrujemy się na płynnym łączeniu danych i platformy dla potrzeb cyfrowego ekosystemu.  – wyjaśniał Patrick Donovan.

Platforma Amplify zbudowana jest z kilku elementów: API Builder, API Manager, API Gateway, API Portal oraz wbudowanej analityki.  Pierwszych z wymienionych składników służy do tworzenia, zarządzania oraz orkiestracji interfejsami API.  Natomiast API Gateway oraz API Manager odpowiadają za zarządzanie katalogiem i cyklem życia API.  Axway, aby uprościć konsolidację opracował pulpit nawigacyjnymi z 20 wtyczkami dla różnych segmentów rynku, w tym opieki zdrowotnej, zarządzania infrastrukturą, sieci handlowych. System Amplify można wdrożyć w środowisku lokalnym, chmury publicznej lub hybrydowym. 

W czasie spotkania Vivek Mody,  wiceprezes odpowiedzialny za platformę Syncplivity, przedstawił plany dotyczące dalszego rozwoju aplikacji.  Oprogramowanie nie jest obce osobom uważnie śledzącym rynek pamięci masowych.  W 2012 roku startup Syncplivity, przejęło EMC,  ale trzy lata później trafił on pod skrzydła Skyview Capital.  Natomiast w 2017 roku nowym właścicielem Syncplivity został Axway.  Prawdopodobnie to już koniec wędrówki aplikacji służącej do synchronizacji i współużytkowanie plików w przedsiębiorstwach. 

Syncplicity będzie zintegrowany z platformą Amplify, stając się jedną z usług dostępnych dla jej użytkowników. – tłumaczył Vivek Mody.  Oprogramowanie Syncplicity znalazło się w gronie liderów magicznego kwadranta Gartnera przedstawiającego platformy do wymiany treści (content collaboration platform). 

Axway jest firmą zarejestrowaną we Francji,  notowaną na giełdzie Euronext, aczkolwiek jej główna siedziba mieści się w Phoenix.  W ubiegłym roku spółka osiągnęła przychód w wysokości 299 mln euro.  Axway posiada 11 tysięcy klientów, w tym 14 z 15 największych światowych banków.