Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród czytelników portalu CRN.pl na koniec 2018 r. pokazały, że tylko w przypadku 28,6 proc. respondentów był on lepszy pod względem przychodów niż 2017 r. Gorszy okazał się w ocenie aż 46,4 proc. respondentów. Z kolei na starcie 2019 r. nasi respondenci wykazali się sporym optymizmem, ponieważ prawie 47 proc. przedstawicieli firm wyraziło nadzieję, że będzie on lepszy niż 2018. Rzeczywiście, kiedy pod koniec grudnia 2019 r. podsumowaliśmy wyniki naszej sondy, okazało się, że w przypadku 40 proc. firm przychody wzrosły w porównaniu z tymi uzyskanymi w 2018 r. Szkoda jednak, że w ocenie prawie takiego samego odsetka respondentów (39 proc.) przychody ich firm spadły w 2019 r. Pozostała część oceniła je jako porównywalne.

Prawdziwie duża zmiana w ocenie perspektyw i szans nastąpiła jednak z nastaniem 2020 r. Tę – można by rzec – eksplozję optymizmu respondentów naszej ankiety obrazujemy na wykresie zamieszczonym obok. Trudno nie zadać sobie pytania, skąd aż tak dobre nastawienie czytelników portalu CRN.pl odnośnie do funkcjonowania ich przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości. Przynajmniej częściowo odpowiedź można znaleźć w artykule opublikowanym na str. 22, w którym firmy integratorskie podsumowują swoje zeszłoroczne działania i mówią o planach na przyszłość (mówią zresztą dużo chętniej niż rok temu – prawie wszyscy zapytani przez CRN udzielili nam odpowiedzi). Oczywiście próżno szukać tam opinii, że biznes IT będzie się prowadziło łatwiej – wprost przeciwnie. Wygląda jednak na to, że firmy integratorskie, w jakichkolwiek warunkach by działały, zawsze są gotowe zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zresztą wskazują na to również odpowiedzi na ostatnie pytanie noworocznego cyklu ankiet CRN.pl: „Czy w 2020 r. nastąpią istotne zmiany w ofercie produktów i usług Państwa firmy?”. Okazuje się, że choć tylko 18,2 proc. respondentów rzeczywiście je przewiduje, to 37 proc. już wykonało ten ruch w 2019 r. i teraz kontynuują podjęte wówczas działania. Z kolei 9 proc. uczestników sondy dopiero rozważa wykonanie takich posunięć. Pozostałe 36 proc. wybrało odpowiedź „nie”.

W cyklu trzech ankiet opublikowanych na portalu CRN.pl na przełomie grudnia zeszłego i stycznia bieżącego roku wzięło udział 130 respondentów.