Przygotowanie
poprawnego środowiska dla aplikacji na platformie Cloud Portal spoczywa na buildpacku, którego zadaniem
jest instalacja niezbędnych komponentów i ich konfiguracja zgodna z potrzebami konkretnego programu. Środowisko pracy w
chmurze nie daje możliwości nieograniczonej ingerencji w sposób przygotowania
systemu pod aplikację i dokonywania modyfikacji „adhoc”.  Cloudportal wspiera jednak m.in. elastyczny
buildpack dla aplikacji PHP, który zapewnia wysoce konfigurowalne środowisko
uruchomieniowe nawet dla najbardziej zaawansowanych rozwiązań. 

W zależności od potrzeb programista uzyskuje możliwość zainstalowania:

 • ·        
  serwera Apache 2.4, lub Nginx 1.5,1.6,1.7
 • ·        
  wersji PHP 5.4, 5.5, 5.6 lub HHVM 3.2.

Ma także dostęp do: 

 • ·        
  środowiska uruchomieniowego php-cli, php-cgi,
  php-fpm, hhvm,
 • ·        
  ponad 50 dostępnych rozszerzeń php do wyboru.

Sam proces instalacji aplikacji PHP można podzielić na kilka
podstawowych etapów. Podczas podładowywania plików aplikacji
Cloudportal wykrywa plik index.php i wymusza uruchomienie odpowiedniego
buildpacku, po czym następuje: 

 1. przydzielenie zasobów dla aplikacji,
 2. uruchomienie buildpacku PHP,
 3. kopiowanie plików aplikacji do folderu htdocs,
 4. pobranie, instalacja i konfiguracja
  odpowiednich wersji serwera www, środowiska PHP i koniecznych rozszerzeń.

Po zakończeniu tego procesu aplikacja jest dostępna pod zadeklarowanym
adresem.

W zależności od skali skomplikowania aplikacji i potrzeby
zmian domyślnych ustawień środowiska można wystąpić potrzeba dodania
komponentów konfiguracyjnych do standardowych plików aplikacji. Środowisko
Cloudportal i buildpack PHP dają dostęp do:

 • pliku manifestu aplikacji, który zawiera
  podstawowe dane konfiguracyjne, jak wielkość przydzielonej pamięci RAM, liczbę
  instancji aplikacji, informację o dodatkowych usługach Cloudportal, czy
  wartości zmiennych środowiskowych;
 • plików opcji w formacie JSON, w których jest
  przechowywana informacja dotycząca konieczności włączenia niestandardowych
  rozszerzeń, czy opcji konfiguracji PHP;
 • plików skryptów np. w języku Python, które są
  odpowiedzialne za wszelkie pozostałe zmiany w środowisku uruchomieniowym
  i plikach podładowanej aplikacji.

Sama aplikacja może wymagać zmiany uprawnień
do folderów, niestandardowych wpisów do plików konfiguracyjnych i pobrania
danych ze zmiennych środowiskowych – umieszczenie skryptów konfiguracyjnych w
folderze aplikacji umożliwia dokonanie tych zmian przez buildpack.

Przy uruchamianiu każdej aplikacji w środowisku chmury
obliczeniowej należy także pamiętać o specyficznym cyklu życia każdej
instancji
programu. Lokalny system plików, a co za tym
idzie
wszystkie pliki podładowane do folderów aplikacji po jej zainstalowaniu a
także dane
sesyjne, mają charakter nietrwały i mogą ulec zniszczeniu w procesie
naprawy
lub po ponownym uruchomieniu instancji. Dla zachowania tych danych
programista – w
odróżnieniu do zwykłego środowiska uruchomieniowego – musi
zagwarantować, że konfiguracja aplikacji obejmie dodatkowe usługi
CloudPortal, które umożliwiają bezpieczne składowanie danych poza
systemem aplikacji. Do tych usług należą np.
kompatybilny z S3 magazyn obiektowy RIAK, MongoDB i memcached.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość