Rozbudowane platformy Business Intelligence oferują niemal nieograniczone możliwości analizy i raportowania, często jednak są zbyt drogie i zbyt skomplikowane w użyciu, by mogły być brane pod uwagę przez wielu klientów. Tym bardziej że w przedsiębiorstwach zwykle brakuje osób z odpowiednimi kompetencjami do zaawansowanej analizy posiadanych informacji. Co więcej, nie ma także czasu, by na podstawie informacji gromadzonych z wielu wdrożonych w firmie systemów na bieżąco śledzić trendy i zwiększać wydajność oraz zapobiegać niekorzystnym dla biznesu zjawiskom. Dlatego osoby chcące skorzystać z analityki biznesowej narzekają na brak uniwersalnych i wydajnych narzędzi do raportowania, których można użyć bez poświęcania cennego czasu na doprowadzenie ich do „stanu używalności”. Takich, które dadzą możliwość łączenia wielu źródeł informacji i będą łatwe w obsłudze.

Xtraction to rozwiązanie do raportowania i tworzenia pulpitów menedżerskich (dashboards), które może dostarczyć właściwą informację właściwym adresatom w firmie. Jest łatwym w użyciu narzędziem, które integruje informacje z wielu źródeł, szybko i w przystępny sposób je prezentuje, a przy tym jest w finansowym zasięgu przeciętnego przedsiębiorstwa. Także użytkownik bez przygotowania informatycznego może bez problemu tworzyć i projektować interaktywne pulpity metodą „przeciągnij i upuść” oraz zapisywać je, by mogli z nich korzystać również współpracownicy. Bezpieczny dostęp do nich zapewnia uwierzytelnienie zintegrowane z Active Directory.

Zalety Xtraction

• Łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs, wymagający jedynie niewielkiego przeszkolenia.

• Szybkie tworzenie pulpitów menedżerskich metodą „przeciągnij i upuść”, które można następnie bezpiecznie udostępniać innym użytkownikom.

• Możliwość „drążenia” informacji (drill-down) w interaktywnych pulpitach do wymaganego poziomu szczegółowości.

• Niewielkie wymagania systemowe i nieskomplikowana instalacja, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji.

• Zestaw ponad 50 gotowych konektorów do powszechnie wykorzystywanych systemów do zarządzania, umożliwiających podłączenie źródeł danych do późniejszego raportowania.

 

Rozwiązanie Xtraction daje bardzo cenny z biznesowego punktu widzenia wgląd w dane generowane przez rozmaite aplikacje i w bazy danych z nimi powiązane. Mogą z niego korzystać różne działy w przedsiębiorstwie. Pomoże w ulepszeniu pracy Help Desku, usprawnieniu działalności operacyjnej, ułatwi zarządzanie zmianą oraz zasobami, zwiększy skuteczność audytów itp. Szczególnie pomocne okaże się dla działów IT, zwykle borykających się z problemem, jak przedstawić zarządowi dane wykazujące znaczenie wsparcia IT dla krytycznych procesów biznesowych – da im znacznie więcej niż tylko raporty efektywności.

Oprogramowanie cechuje daleko idąca samoobsługowość, która w połączeniu z intuicyjnym, interaktywnym interfejsem decyduje o wyjątkowej wartości tego niezwykle przyjaznego dla użytkownika rozwiązania. Xtraction wykorzystuje interfejs przeglądarki, co ułatwia dostęp do niego z dowolnego urządzenia.

 

Trzy pytania do…

Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego LANDESK na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie

CRN Jakie potrzeby klienta zaspokaja rozwiązanie Xtraction?

Bogdan Lontkowski W środowisku informatycznym każdego przedsiębiorstwa funkcjonuje wiele systemów, z których każdy ma swoje narzędzia raportowania i wymaga oddzielnej analizy. W efekcie spotykam się z klientami, którzy – mając kilkanaście różnych konsoli – nie są w stanie wychwycić sygnału alarmowego krytycznego dla funkcjonowania ich firmy. Ratunkiem dla nich okazuje się Xtraction, bo to narzędzie potrafi zintegrować wiele źródeł danych, uporządkować informacje, a następnie to wszystko zgrabnie pokazać. Łatwość modelowania danych i ich wizualizacji przekłada się na daleko idącą samoobsługowość naszego rozwiązania.

 

CRN Czy trudno jest sprzedawać Xtraction?

Bogdan Lontkowski Jesteśmy przygotowani do przeszkolenia partnerów zainteresowanych Xtraction – nie jest to produkt trudny do opanowania. Możemy także pomóc w szkoleniu klientów. Ci ostatni najczęściej mają wdrożonych wiele zaawansowanych systemów, ale nie są w stanie od ich dostawców wyegzekwować narzędzi, które pozwoliłyby im zapanować nad całością. Dlatego jednoczesna obsługa wielu platform, łatwość użycia i intuicyjność interfejsu powinna przypaść do gustu zarówno użytkownikom, jak też integratorom, którzy chcieliby sprzedawać to rozwiązanie.

 

CRN Do jakich klientów powinni dotrzeć partnerzy z waszą ofertą BI?

Bogdan Lontkowski Xtraction jest niezależne od systemów, które mają być źródłem danych do analizowania. W rezultacie nasi partnerzy mogą myśleć także o klientach, którzy nie muszą być zainteresowani rozwiązaniami z oferty LANDESK-a. Integratorzy nie powinni jednak zapominać, że Xtraction – poprzez konektory – świetnie współpracuje m.in. z LANDESK Management
Suite oraz LANDESK Service Desk, dzięki czemu można dodatkowo zarobić na sprzedaży łączonej.

 
Łatwość użycia przy dużych możliwościach

Tworzenie pulpitów menedżerskich polega na określeniu źródła danych oraz żądanego przedziału czasowego, wyborze potrzebnych komponentów i przeciągnięciu ich na ekranie. Komponenty mogą być różnego rodzaju wykresami bądź tabelami prezentującymi informacje ujęte w ramy czasowe. Posługując się myszką, można w ciągu kilku minut skonstruować kompletny pulpit. Przy czym nie jest do tego potrzebne żadne programowanie. Osoba, która stworzyła pulpit, może zachować go w prywatnym bądź współdzielonym folderze, do którego bezpieczny dostęp będą mieli inni pracownicy firmy. Kokpity Xtraction zapewniają dalsze analizowanie informacji, umożliwiając „drążenie” danych do wymaganego poziomu szczegółowości. Ich zawartość można eksportować do dokumentów zapisanych w wielu popularnych formatach, takich jak Word, Excel, PowerPoint, HTML i PDF. Można także zapisać cały pulpit lub jego fragmenty w formie zrzutów ekranu.

Należy też zwrócić uwagę na konektory, przygotowane do natychmiastowego użycia. Umożliwiają one pracę w wielu powszechnie używanych systemach do zarządzania i bazach danych (m.in. MS SCCM, ServiceNow, Cisco, FrontRange, SolarWinds, Altiris, CA, BMC, HP i Wavelink). Odwzorowują pola i tabele danych źródłowych tak, by poprzez interfejs Xtraction dało się je przeglądać w formie najwygodniejszej dla użytkownika. Co więcej, na jednym pulpicie można przeglądać dane z wielu źródeł, zestawiając je nawet na jednym wykresie. Informacje mogą dotyczyć wybranych okresów i być odświeżane automatycznie, w założonych interwałach czasowych.

W sierpniu 2015 r. oprogramowanie Xtraction zostało przejęte przez LANDESK. W lutym bieżącego roku producent ten udostępnił jego aktualizację, potwierdzając swoje zaangażowanie w dalszy rozwój platformy BI, i zaoferował użytkownikom wersję o większych możliwościach analizy. Najnowsza edycja Xtraction to m.in. udoskonalone konektory LANDESK, obsługa dodatkowych języków oraz jeszcze bardziej intuicyjny interfejs użytkownika.

Więcej informacji:

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, bogdan.lontkowski@landesk.com