Podczas spotkania,
w którym wzięło udział około 70 partnerów Versimu, mówiono m.in.
o źródłach finansowania zakupów IT w ramach funduszy europejskich
2014–2020 w programach operacyjnych Polska Cyfrowa, Inteligentny Rozwój
oraz 16 programach regionalnych. Realizację tych programów ma wspomóc rekordowy
budżet 82,5 mld euro. Przedstawiciele Versimu omówili plany wykorzystania
środków z funduszy unijnych w służbie zdrowia, szkolnictwie oraz
administracji publicznej.

Konkretne rozwiązania,
obejmujące rozbudowę infrastruktury sieciowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, w placówkach służby zdrowia oraz instytucjach rządowych,
zaprezentowali specjaliści Extreme Networks. Z kolei o możliwości
bezpiecznego korzystania z zalet mobilności opowiedział Bartosz
Leoszewski, dyrektor generalny FancyFon. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem
staje się obecnie bezpieczne wykorzystanie urządzeń mobilnych w biznesie.
W tym celu użytkownicy mogą skorzystać z systemu Famoc, narzędzia do
zdalnego zarządzania smartfonami i tabletami działającymi pod kontrolą
różnych systemów operacyjnych. Rozwiązanie, wdrożone m.in. w PKP Intercity
i Lotosie, zabezpiecza urządzenia, dane i aplikacje mobilne, umożliwiając
jednocześnie pracownikom stały dostęp do danych. Firmom z kolei zapewnia
zachowanie kontroli nad wykorzystaniem ich zasobów.

O mobilności
w kontekście zmian pokoleniowych i wyzwań stojących przed
producentami rozwiązań informatycznych mówił Paweł Podwysocki, dyrektor
zarządzający Unify. Według niego cyfrowa era jest obecnie zalążkiem
fundamentalnej zmiany, praca staje się coraz bardziej mobilna,
w przedsiębiorstwach swoje pięć minut ma pokolenie tzw. millenialsów,
dzisiejszych 25–35 latków. Znaczenia nabiera hasło New Way to Work (NW2W),
które określa wirtualizację zasobów przedsiębiorstw, przewagę pracowników
realizujących swoje zadania w wirtualnych zespołach, ale też odczuwających
coraz większą frustrację z powodu nadmiaru wykorzystywanych urządzeń. Konsolidacja
działalności biznesowej w przedsiębiorstwach nie powoduje ujednolicenia
potrzeb dotyczących systemów informatycznych. Dzieje się wręcz przeciwnie.
Potrzeby te muszą być zaspokajane przez działy IT, które same podlegają
zmianom. Dlatego wobec takich wyzwań, zdaniem prelegenta, resellerzy mogą
zaproponować klientom nowoczesne rozwiązanie OpenScape, czyli system, który
oferuje zintegrowanie różnorodnych mediów komunikacyjnych
w ustandaryzowane środowisko aplikacji.

 

Z kolei Jan Arcab, ekspert wsparcia sprzedaży z Versimu,
zaprezentował zalety telefonii aplikacyjnej Circuit. System usprawnia pracę
zespołów, łącząc e-maile, dokumenty, pliki wideo, wiadomości, notatki dotyczące
projektów i narzędzia społecznościowe. Ułatwia szybkie odnajdywanie
informacji na jednej czytelnej platformie. Ma być odpowiedzią na takie bolączki
z komunikowaniem się pracowników jak: fragmentaryczne środowisko,
rozłączone zespoły wirtualne czy utrudnione śledzenie przepływu informacji.

Izabela
Świerczek-Woroniecka, Indirect Sales Director z Unify, omówiła główne
założenia nowej strategii rynkowej, która zakłada sprzedaż wszystkich rozwiązań
nie bezpośrednio przez producenta, ale w 100 proc. za pośrednictwem
kanału partnerskiego. Nowy program Unify ma na celu nagradzanie partnerów za
wiedzę i specjalizację. Unify proponuje trzy poziomy partnerstwa:
Authorized, Professional i Master. Pierwszy z nich wymaga zdania
tylko jednego, bezpłatnego egzaminu online. Dzięki temu nawet niewielkie firmy
resellerskie, sprzedające mniejsze rozwiązania, mogą stać się partnerami Unify
i korzystać m.in. z dostępu do indywidualnych budżetów
marketingowych, rabatów, dodatkowych programów promocyjnych oraz specjalnej
platformy do zgłaszania projektów Unify Partner Portal. Dostępne będzie dla
nich także bieżące wsparcie specjalistów producenta.

Najlepsi z najlepszych


Firmy nagrodzone przez Versim i partnerów za
osiągnięcia w 2014 r.

W kategorii Projekt Roku 2014 –
Nawratronik – za największy projekt z rozwiązaniem OpenScape Business

W kategorii Zunifikowana komunikacja –
RTM Puls – za największą sprzedaż rozwiązań zunifikowanej komunikacji

W kategorii Sprzedaż Roku 2014 –
System IT – za osiągnięcie największych obrotów w sprzedaży
rozwiązań Extreme Networks

W kategorii Fair Play
– Telsar – za długoletnią i lojalną współpracę oraz wysoki
poziom kompetencji

W kategorii Debiut Roku 2014
– RCI – za aktywną pracę handlową

W kategorii Najbardziej zaawansowane
wdrożenie – Ascomp – za pierwszą w Polsce implementację
systemu PurView Extreme Networks

W kategorii Integrator Roku 2014
– Verbicom – za największą wartość sprzedaży rozwiązań Unify oraz
Extreme Networks

 

Firmy wyróżnione przez Versim i Unify za 20 lat sprzedaży rozwiązań
teleinformatycznych Unify na polskim rynku:
Delta-Telkom, Nawratronik i Simtel