Więcej zdjęć w naszej fotogalerii.

Chociaż polski rynek pod względem wykorzystania usług chmurowych przez firmy i instytucje wyraźnie odstaje od czołowych rynków europejskich, ze skandynawskimi na czele, to lokalny oddział producenta zanotował w tym obszarze aż dwucyfrowy wzrost w 2019 r. fiskalnym w obszarze wszystkich trzech chmur. Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału producenta dziękował za to partnerom, podkreślając przy tym, że wraz z nimi w ciągu najbliższych 5-7 lat chce zwiększyć skalę lokalnego biznesu nawet 10-krotnie. Ma to być możliwe w sytuacji, gdy Microsoft oraz jego partnerzy wykorzystają w pełni możliwości, jakie daje chmura. W tym celu należy rozwijać swój know-how w tej dziedzinie, otworzyć się na współpracę pomiędzy partnerami, jak też korzystać z programów finansowych i marketingowych oferowanych przez producenta integratorom i ich klientom.

W tym kontekście Wojciech Życzyński, szef kanału partnerskiego Microsoftu, podkreśla, że producent zdecydował się na wzmacnianie kompetencji technicznych swoich partnerów i będzie realizował znaczące inwestycje w związane z tym programy. Jednocześnie podzielił się informacją, że potrzeba uczenia się jest realizowana również wśród pracowników firmy, także w działach „nietechnicznych”, jak działy marketingu czy finansów. W ten sposób każdy z pracowników polskiego oddziału może być świadomym ambasadorem technologii tej marki i jeszcze lepiej rozumieć się z partnerami oraz klientami. Microsoft coraz mocniej stawia na sprzedaż produktów i usług stworzonych przez polskich deweloperów czy integratorów do klientów polskich, ale także europejskich i światowych. Deklaruje przy tym, że tacy partnerzy mogą liczyć na wsparcie marketingowe, organizacyjne, a także finansowe.

 

Autorskie usługi na platformie Azure

Światowej klasy rozwiązań „made in Poland” jest coraz więcej. Między innymi dzięki wprowadzonemu w ubiegłym roku programowi IP co-sell, w ramach którego partnerzy Microsoftu tworzą swoje innowacyjne usługi z myślą o jego platformie chmurowej. Handlowcy producenta są odpowiednio premiowani za sprzedaż takich rozwiązań partnerskich, co niewątpliwie pomogło w przeprowadzeniu około 200 wdrożeń o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów dolarów.

Jednym ze wskaźników sukcesu IP co-sell, poza wymiarem finansowym, jest wzrost ubiegłorocznego biznesu w modelu CSP o całe 100 proc. A to dopiero początek, bo najbliższych kilkanaście miesięcy to będzie przełom w adopcji chmury na polskim rynku. Przy czym, żeby zaspokoić nadchodzący popyt potrzebna będzie bardziej współpraca pomiędzy partnerami, a nie konkurowanie – mówi Krzysztof Florczak, odpowiedzialny w polskim oddziale Microsoft za sprzedaż rozwiązań partnerskich. 

Ponieważ transformacja biznesu z modelu on-premise do chmurowego to duże wyzwanie, Microsoft opracował mapę 23 takich obszarów technologicznych, w których klienci będą potrzebować wsparcia, doradztwa i realizować będą projekty transformacyjne w najbliższej przyszłości.

Przejście do modelu chmurowego to niewątpliwe wyzwanie dla organizacji. Większość klientów deklaruje, że nie ma wystarczających kompetencji i procesów, by w pełni korzystać z usług chmurowych. Rozwój rynku chmurowego w Polsce hamowany jest również poprzez deficyt specjalistów z kompetencjami w tym obszarze. To szansa dla partnerów, by wypełnić tę niszę swoimi usługami. Dlatego Microsoft planuje masywne inwestycje w programy szkoleniowe dla partnerów i ich klientów. Każdy partner może skorzystać z mapy zidentyfikowanych obszarów rozwoju i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ścieżkę budowy kompetencji i usług. – zapewnia Anna Filutowicz, odpowiedzialna w polskim oddziale Microsoft za rozwój kanału partnerskiego.

 

Integratorzy, łączcie się!

W tym roku Microsoft jeszcze bardziej niż zwykle postawił na kwestię zachęcania partnerów do współpracy. Sprzyjała temu wydzielona przestrzeń i czas – pod hasłem Partner Mixer – z możliwością umawiania spotkań 1:1 pomiędzy integratorami, deweloperami, ale także pracownikami Microsoftu, których zresztą podczas tegorocznej konferencji partnerskiej było najwięcej w całej historii tego wydarzenia. Na uwagę zwracały stoliki tematyczne, gdzie dyskutowano takie kwestie jak m.in. „Przyszłość rynku aplikacji biznesowych Dynamics 365 w Polsce oraz rola partnerów Microsoft w transformacji klientów”. To jeden z siedmiu dyskutowanych tematów i jeden z bardziej perspektywicznych.  

Na naszej platformie chmurowej największą popularnością cieszy się Office 365, na drugim miejscu platforma Azure, ale już widać pierwsze symptomy wzrostu zainteresowania Dynamics 365. Sądzę, że prawdziwy przełom w tej kwestii nastąpi w ciągu roku, góra dwóch, a więc w podobnym okresie, w jakim adaptował się Office 365 – mówi Łukasz Raczkowski, Cloud Business Development Manager w Tech Data.

Dystrybutor prezentował swoją ofertę w części Expo, wraz z kilkunastoma innymi partnerami Microsoftu, w tym: Also, Asseco, Jabra, Sophos czy T-Mobile. Na uwagę zasługują jednak także mniej znane polskie marki, jak na przykład CodeTwo. Firma ta odniosła międzynarodowy sukces, zdobywając już ponad 80 tys. klientów na całym świecie, oferując im autorskie usługi zarządzania podpisami email, migrację poczty do Office 365 i tworzenie kopii zapasowych.

 

Blockchain: zdążyć przed boomem  

Inną wartą uwagi firmą partnerską jest Billon, który działa w obszarze rozwiązań blockchain, i w tym celu poszukuje partnerów handlowych do obsługi klientów w takich obszarach jak finanse czy edukacja. Technologia blockchain umożliwia tworzenie środowiska, w którym dowolne podmioty mogą wymieniać się różnymi korzyściami bez obawy, że jedna ze stron zostanie oszukana. Przykładowo, w tradycyjnym systemie finansowym gwarantem legalności transakcji jest bank, który dba, żeby przepływ pieniądza odbywał się zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli więc podmiot A wypłaca podmiotowi B określoną kwotę, to ta kwota znika z konta A i pojawia się na koncie B. Nie ma możliwości, żeby A wykorzystał te pieniądze ponownie z myślą o innych kontrahentach, a więc niemożliwe, żeby rozporządzał mieniem, którego nie ma.

Za pewność transakcji trzeba jednak bankowi płacić, za obsługę konta czy w ramach różnego rodzaju prowizji. Tymczasem klienci Billona mogą się między sobą rozliczać bez potrzeby „opieki” ze strony zaufanej trzeciej strony. Technologia blockchain z istoty swojej uniemożliwia bowiem oszustwa w przepływach kapitału czy usług. Jednym z klientów Billona jest koncern Philip Morris, który korzysta z rozwiązań polskiej firmy do rozliczeń z punktami sprzedaży papierosów – bez pośrednictwa banków i zaawansowanych operacji księgowych. W ten sposób koncern oszczędza spore kwoty i może angażować do tego mniejszą liczbę pracowników. Przedstawiciele Billona zapewniają, że blockchain umożliwia integratorom zaistnienie na rynku, na którym w najbliższych latach nastąpi znaczący wzrost sprzedaży. Innymi słowy: kto pierwszy, ten lepszy.     

Podczas drugiego dnia konferencji Microsoft prezentował opracowane z partnerami rozwiązania dla poszczególnych sektorów rynku (w tym retailu oraz przemysłu), a zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji omawiali swoje doświadczenia w obszarze wdrażania rozwiązań chmurowych na rzecz cyfrowej transformacji ich organizacji.

 

Wydarzenie zwieńczyło rozdanie nagród dla najlepszych partnerów producenta w minionym roku fiskalnym.   

 

 Nagrodzeni partnerzy Microsoftu przyjęli statuetki i gromkie brawa.

 

 

Nagrodzeni partnerzy Microsoftu

Country Partner of the Year – Synerise
Partner Roku Software Asset Management (SAM) – Response
Partner Roku Microsoft Dynamics 365 – Xplus
Partner Roku Microsoft Azure – Predica Consulting Services
Partner Roku Modern Workplace – Supremo
Dystrybutor Roku CSP – APN Promise
Partner Roku CSP – Senetic
Dystrybutor Roku OEM /FPP – Also Polska
Partner Roku Devices&Software – Cezar
StartUp Roku – InMotion Labs
Partner Roku ISV – CodeTwo
New Star – SE16N

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!