W ofercie EIZO, największego producenta monitorów medycznych, znaleźć można szerokie spektrum wyświetlaczy serii RadiForce – diagnostyczne, referencyjne oraz wielkoformatowe (oferowane wraz z urządzeniami do zarządzania obrazem), przeznaczone do wykorzystania na salach operacyjnych. Są w nich stosowane tylko najwyższej jakości matryce, które
cechują szerokie kąty widzenia (możliwość konsultacji przez kilku radiologów jednocześnie), wysoki kontrast oraz szybka stabilizacja jasności.

Wszystkie monitory EIZO umożliwiają sprzętową kalibrację zgodną ze standardem DICOM Part 14. Już podczas produkcji prowadzone są dokładne pomiary i ustawiane wszystkie odcienie szarości, aby każdy monitor był zgodny z tym standardem, dzięki czemu gwarantuje spójne i jak najdokładniejsze odwzorowanie odcieni szarości. Oprócz kalibracji konieczne jest zapewnienie równomiernego podświetlenia ekranu, co ma szczególne znaczenie przy ocenie obrazów zawierających obszary o niewielkich różnicach odcieni w skali szarości (np. w tomografii komputerowej czy
rezonansie magnetycznym). W przypadku monitorów EIZO odpowiada za to autorski układ DUE (Digital Uniformity Equalizer).

 

Monitory diagnostyczne

Seria RadiForce G&R to kolorowe i monochromatyczne urządzenia, z ekranami o rozdzielczościach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 MP, przeznaczone do wyświetlania wyników badań z różnego rodzaju źródeł – od klasycznej radiologii przez obrazy pochodzące z mammografii po rekonstrukcje 3D.

Od niedawna w monitorach diagnostycznych EIZO montowane są matryce z podświetleniem LED. W odróżnieniu od konwencjonalnego podświetlania lampami CCFL, ulega ono wolniejszej degradacji, zapewniając monitorowi dłuższą żywotność. Gwarantuje to stabilność i niezawodność niezbędną w monitorach diagnostycznych. Podświetlające diody LED nie zawierają rtęci, dzięki czemu minimalizowany jest potencjalny negatywny wpływ na środowisko naturalne po zakończeniu użytkowania monitora.

 

Specjalizowane stacje diagnostyczne i lekarskie

 

Alstor oferuje także pełne stacje diagnostyczne i lekarskie, które umożliwiają wyświetlanie obrazów DICOM i współpracę z systemami PACS/RIS/HIS. W skład jednej stacji, obok komputera z pamięcią RAID, wchodzą dwa monitory diagnostyczne oraz jeden opisowy (dla stacji opisowej) albo co najmniej jeden monitor referencyjny (dla stacji do podglądu badań), a także medyczna karta graficzna oraz oprogramowanie do oceny i archiwizacji obrazów DICOM. Stacje mogą być dodatkowo wyposażone w zasilacz awaryjny UPS, który gwarantuje ich nieprzerwaną pracę w przypadku wahań zasilania w sieci szpitalnej. Stacje diagnostyczne i lekarskie są objęte 3-letnią gwarancją.

 

Wbudowany w przednią ramkę monitora sensor IFS (Integrated Front Sensor) prowadzi pomiary jasności pomieszczenia, w którym się znajduje urządzenie, i porównuje je z odcieniami szarości wyświetlanego obrazu, a następnie dokonuje kalibracji wyświetlacza zgodnie ze standardem DICOM Part 14, co daje większą pewność prawidłowej oceny badania i wydania właściwej diagnozy. Takie rozwiązanie ułatwia prowadzenie kontroli jakości pracy monitora, a jednocześnie wpływa zdecydowanie na komfort podczas długich godzin prac diagnostycznych.

Ciekawostką w monitorach serii RadiForce GX i RX jest funkcja Hybrid Gamma, która automatycznie odróżnia wyświetlane monochromatyczne obrazy DICOM od niediagnostycznych obszarów ekranu, takich jak rekonstrukcje 3D/4D, menu aplikacji czy miniaturki badań, i wyświetla każdy z nich z optymalną dla niego jasnością i krzywą odcieni.

Dodatkowo, w przypadku modeli kolorowych, monitor automatycznie rozróżnia obrazy monochromatyczne DICOM od kolorowych i każdy z nich wyświetla z optymalnym odwzorowaniem barw. Dzięki temu możliwe jest oglądanie obrazów diagnostycznych oraz fuzji/rekonstrukcji 3D na jednym monitorze diagnostycznym, który staje się monitorem multimodalnym (zastępuje kilka specjalizowanych monitorów do radiologii klasycznej, TK, MRI, USG, PET itd.).

 

Monitory referencyjne

Koszty wyposażenia stanowisk diagnostycznych w specjalistyczne monitory medyczne, kalibrowane do standardu DICOM, są bardzo wysokie. Powszechniejszym rozwiązaniem jest przesyłanie obrazów z wynikami badań z radiologii na oddziały szpitalne. Tam do przeglądania badań są wykorzystywane znacznie tańsze monitory referencyjne.

Seria EIZO RadiForce MX to medyczne monitory referencyjne o rozdzielczości od 1 do 3,7 MP, które jako jedyne na świecie umożliwiają rekalibrację zgodną ze standardem DICOM Part 14. Idealnie nadają się do podglądu wyników badań rezonansu magnetycznego i tomografii, a także na oddziały ortopedyczne do planowania przedoperacyjnego z wykorzystaniem cyfrowych zdjęć rentgenowskich oraz specjalistycznego oprogramowania, np. OrthoView.

Znajdujący się na przednim panelu monitora przycisk CAL umożliwia wybranie różnych trybów wyświetlania, odpowiednich dla poszczególnych typów obrazów, takich jak tomografia, rezonans oraz wyniki badań endoskopowych. Ponadto, dostępna jest funkcja Auto CAL automatycznie wybierająca właściwy tryb wyświetlania.

 

Monitory wielkoformatowe

Ze względu na rosnącą liczbę źródeł obrazowania w medycynie coraz częściej wykorzystuje się monitory wielkoformatowe do wyświetlania obrazu w nowoczesnych salach operacyjnych, w gabinetach radiologii zabiegowej, gabinetach nadzoru czy podczas tzw. kominków radiologicznych. Obrazy pochodzące z różnego rodzaju kamer (w tym kamer endoskopowych, śródoperacyjnych) mogą być przesyłane zarówno na monitory, jak i do systemu archiwizacji danych medycznych pacjenta PACS (Picture Archiving and Communication System).

 

Wielkoformatowe monitory EIZO redukują ilość potrzebnego na sali operacyjnej sprzętu. Umożliwiają wyświetlenie sygnału ze źródeł charakteryzujących się różnymi modelami opisu wartości gamma, włącznie z urządzeniami zgodnymi ze standardem DICOM Part 14. Dzięki nim na sali operacyjnej można korzystać z urządzeń typu „ramię C” czy innych połączonych z systemem PACS. Ze względu na duże wymiary i wysoką rozdzielczość wielkoformatowe monitory EIZO mogą jednocześnie wyświetlać obrazy z różnych źródeł. Wpływa to na wzrost efektywności pracy personelu medycznego – możliwość podglądu badań pacjenta z różnych źródeł w jednym miejscu ułatwia ich porównanie i eliminuje np. rozproszenie uwagi, charakterystyczne w środowiskach wielomonitorowych.

 

 
Kalibracja i kontrola jakości monitorów

Zachowanie ciągłości prawidłowego odwzorowania obrazów medycznych na monitorach diagnostycznych jest bardzo ważną kwestią w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej i oddziałów szpitalnych. W przypadku monitorów EIZO kalibracja służy do sprawdzania i ewentualnej korekty skali wyświetlanych poziomów szarości, aby była zgodna ze standardem DICOM.

Oferowany przez EIZO zestaw RadiCS UX1 zawiera oprogramowanie i czujnik, które umożliwiają kalibrację monitora do standardu DICOM, okresową kontrolę jakości (testy akceptacyjne i stałości parametrów zgodne ze standardami AAPM, DIN i EUREF) oraz analizę wykonywanych czynności dla wszystkich monitorów EIZO w szpitalu (diagnostycznych i referencyjnych).

Dodatkowo, pakiet oprogramowania EIZO RadiNET Pro umożliwia dokonywanie zdalnej kontroli jakości obrazu oraz kalibracji stacji medycznych w całym szpitalu, jak również wprowadzanie zmian ustawień wchodzących w ich skład monitorów. Powiadomienia o wykrytych problemach przesyłane są na skrzynkę pocztową, podobnie jak raporty z aktualnymi ustawieniami i parametrami monitorów znajdujących się w szpitalnej sieci.

Oferowane przez EIZO systemy zarządzania monitorami wielkoformatowymi przyjmują sygnał z wielu źródeł. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wygodnego zarządzania z jednej lokalizacji, oszczędność czasu administratorów dzięki optymalizacji ich pracy oraz uproszczenie wielu procesów.

EIZO ma w swojej ofercie również inne urządzenia do obsługi sygnału wideo na salach operacyjnych, takie jak konwertery, rozdzielacze oraz rozwiązania umożliwiające transmisję sygnału wideo na odległość bez utraty jakości. Wszystkie te systemy wykorzystują istniejące okablowanie sieciowe, co umożliwia połączenie ich za pomocą niedrogiej w instalacji infrastruktury.

Wyłącznym dystrybutorem monitorów EIZO w Polsce jest Alstor.

Dodatkowe informacje:

Jan Siwek,

dyrektor Działu Medycznego, Alstor,

j.siwek@alstor.com.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami EIZO i Alstor.