Miejsce na nowe usługi

Ostatnio na popularności zyskuje także model DaaS (urządzenie jako usługa). W tej formule użytkownik nie inwestuje w zakup potrzebnego sprzętu, lecz płaci tylko za korzystanie przez określony czas z dostarczonych mu urządzeń. Globalny rynek usług o charakterze DaaS ma w 2026 roku osiągnąć wartość ponad 190 mld dolarów, rosnąc corocznie od 2020 roku w tempie 55,8 proc. W naszym kraju najbardziej popularnym rozwiązaniem z tego obszaru jest udostępnianie urządzeń drukujących.

Z innych, bardziej szczegółowych, funkcjonujących już na rynku odmian usług chmurowych, można wymienić Desktop as a Service, czyli udostępnianie użytkownikom wirtualnych pulpitów lub Business Process as a Service, czyli przejęcie przez dostawcę realizacji funkcjonujących w firmie procesów biznesowych. W przyszłości może pojawić się też wiele innych, nowych odmian usług chmurowych, które będą odpowiadały na pojawiające się na rynku potrzeby biznesowe.

To otwiera nowe perspektywy rozwoju dla firm z branży IT w ramach trendu XaaS (wszystko jako usługa). Partnerzy mogą się specjalizować w dostarczaniu konkretnych rozwiązań, na przykład z zakresu sztucznej inteligencji, na którą z pewnością będzie rosnąć zapotrzebowanie wśród przedsiębiorstw. Prognozy mówią, że w przyszłości chmura będzie wykorzystywana także w rozwoju Internetu Rzeczy czy sieci transmisji danych 5G. Barierami w oferowaniu nowych usług są generalnie tylko ludzka pomysłowość i możliwości techniczne.

Potrzebni specjaliści od chmury

Likwidacji systematycznie ulegają też bariery po stronie odbiorców i użytkowników usług chmurowych. Zdaniem uczestniczących w badaniu Accenture szefów działów IT, największą przeszkodą w czerpaniu pełnych korzyści z rozwiązań chmurowych jest ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem zgodności z wymaganiami regulacyjnymi. Przynajmniej po części obawy te mogą wynikać jednak z braku wiedzy na temat stosowanych w chmurze zabezpieczeń. Potwierdzać to zdają się wyniki badania Deloitte, które pokazują, że najbardziej chmury obawiają się firmy, które jeszcze nie zaczęły z niej korzystać. Przy pierwszym wdrożeniu obawy co do bezpieczeństwa wyrażało 43 proc. respondentów z Polski, natomiast przy kolejnych wdrożeniach – już tylko 10 proc.

Źródło: Badanie zrealizowane na zlecenie OVHcloud i Intela przez Data Tribe, 2021

Z drugiej strony przybywa na naszym rynku podmiotów ze strategią „cloud first” i coraz większymi budżetami na wdrożenia rozwiązań chmurowych. Znaczna część powstających w ostatnich latach małych i średnich firm oraz startupów z definicji rezygnowała z budowania własnego środowiska IT, decydując się na korzystanie z potrzebnych rozwiązań w modelu chmurowym. Ten trend jest wyraźnie widoczny również dzisiaj. Takie wchodzące na rynek firmy mogą być bardzo interesujące dla integratorów i resellerów usług chmurowych. Są bowiem z gruntu przekonane do korzyści biznesowych wynikających z zastosowania chmury obliczeniowej i mogą być jej dobrymi ambasadorami w swoich środowiskach.

Firmy zajmujące się dostarczaniem rozwiązań chmurowych też mają dzisiaj wiele możliwości działania i duże pole do popisu. Jako partnerzy dostawców chmury nie muszą poprzestawać tylko na pośredniczeniu w prostym udostępnianiu wybranych usług. Bardzo popularnym i chętnie wykorzystywanym modelem biznesowym jest oferowanie innowacyjnych, stworzonych samodzielnie aplikacji lub dostosowywanie do potrzeb klienta i przenoszenie do chmury potrzebnego użytkownikom oprogramowania lub infrastruktury.

Rośnie zapotrzebowanie na partnerów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań chmurowych i prowadzeniem procesu migracji do chmury po stronie klienta. Popyt na tego typu usługi wynika w dużej mierze, jak pokazuje chociażby badanie Oktawave, z braku na polskim rynku specjalistów od rozwiązań chmurowych. Szanse na biznes mają również ci, którzy potrafią doradzić i dobrać optymalne, najbardziej dopasowane do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa usługi. Na znaczeniu zyskują eksperci od architektury środowisk chmurowych. W cenie są umiejętności związane z integracją takich rozwiązań oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych w nich danych.