Polska branża IT jest jednym z najprężniej rozwijających działów naszej gospodarki. Podobnie jak w innych dziedzinach, trudno jest znaleźć uniwersalny klucz oceny wkładu w jej rozwój. Jak bowiem porównywać dokonania producentów z działalnością integratorów. W czym ustępują dystrybutorzy partnerom? Osiemnastu nominowanych do tytułu Postać Rynku IT ’99 przedstawicieli biznesu teleinformatycznego to niewątpliwe osobowości w tym środowisku. Zadanie, którego podjęliśmy się przyznając zaledwie trzem osobom tytuły Postaci Rynku IT, nie jest łatwe i nie ma na celu „pozycjonowania” branżowców. To jedynie wyraz uznania dla dokonań, których byliśmy świadkami w 1999 roku. Tytuł Postać Rynku IT otrzymali: Reinhadr Fabritz (AMD), Jacek Pacholczyk (Nowell), Mirosław Tarasiewicz (STGroup). Natomiast czytelnicy byli zdecydowani ­ wybrali Cezara Cichockiego, właściciela Cyber Service, współzałożyciela i prezesa zarządu Polskiego Konsorcjum Firm Linuxowych. Uzasadniając wybór, wskazali na niewątpliwy sukces pierwszego, konkurencyjnego wobec Microsoftu systemu operacyjnego.

24 stycznia zaprosiliśmy do Muzycznego Studia Trójki w Warszawie przedstawicieli firm obecnych na naszym rynku. Sponsorem uroczystego wręczenia medali i dyplomów był Europejski Fundusz Leasingowy. Konferansjerkę poprowadził z typowym dla siebie wdziękiem Jerzy Zelnik. Oprócz tytułów Postaci Rynku IT ’99 i medali wszyscy nominowani otrzymali ręcznie rysowane portrety.

Miłym akcentem wieczoru stał się Noworoczny Koncert Symfoniczny orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. W programie królowały utwory wybitnych klasyków muzyki poważnej ­ walce Jana Straussa, utwory Piotra Czajkowskiego, Amadeusza Mozarta. Zwieńczeniem spotkania był koktajl.