Scenariusze korzystania z chmury

W strategii migracji jednym z rozwiązań wydaje się przeniesienie części lub całości środowisk IT klienta do chmury prywatnej lub publicznej, czyli „lift and shift”. W tym scenariuszu integrator pomaga klientowi w inwentaryzacji obecnych środowisk aplikacyjnych, a następnie planuje i przygotowuje odpowiednią infrastrukturę wirtualną w chmurze (IaaS) zdolną do uruchomienia przenoszonych tam aplikacji. Po przetestowaniu funkcjonalności oraz integracji systemów następuje migracja danych biznesowych do nowych środowisk i produkcyjne uruchomienie przetwarzania, czyli „go live”.

– Tego rodzaju podejście wydaje się atrakcyjne dla konserwatywnych klientów, którzy nie akceptują rewolucyjnych zmian oraz nie chcą utracić poczucia kontroli nad własnymi zasobami i danymi. Osiągane korzyści ograniczają się zwykle do optymalizacji kosztów utrzymania – CAPEX i OPEX tradycyjnej infrastruktury IT zamieniany jest na OPEX platformy chmurowej. Czasami wraz z migracją „lift and shift” przeprowadzana jest częściowa optymalizacja platformy, na przykład redukcja liczby serwerów lub archiwizacja części danych tak, by w pełni wykorzystać wydajność oraz możliwości współczesnych platform IaaS – tłumaczy Dariusz Śliwa, Cloud Native Ecosystem BDM w Fujitsu.

„Lift and shift” nie jest jedynym pomysłem na rozpoczęcie przygody z chmurą. Jeśli z analizy wynika, że uzyskane korzyści będą niewielkie i wyłącznie operacyjne, to migracja obecnych środowisk klienta do chmury może nie być warta zachodu. Zamiast tego można przedyskutować z nim opcje wsparcia jego inicjatyw biznesowych, które znacząco wpłyną na podwyższenie wyników firmy oraz satysfakcję użytkowników. W tym przypadku możliwości chmury wydają się praktycznie nieograniczone.

Prostym przykładem może być ankietowe badanie satysfakcji klientów za pomocą internetowych formularzy lub zbieranie opinii. Do bardziej zaawansowanych należy wykorzystanie analityki biznesowej w chmurze do lepszego zrozumienia posiadanych danych oraz wykreowania nowej wartości (poprzez monetyzację). Narzędzia analityczne oferowane przez potentatów rynku chmurowego są proste w użyciu, ale oferują potężną funkcjonalność i dużo predefiniowanych przykładów wykorzystania.

– Rolą integratora i działu IT klienta będzie takie przygotowanie danych biznesowych, pozyskanych z dotychczasowych środowisk aplikacyjnych klienta, by można je eksportować i dalej obrabiać w wybranych chmurowych narzędziach analitycznych – mówi ekspert z polskiego oddziału Fujitsu.

Kolejnym ciekawym pomysłem jest wykorzystanie jednej z wielu aplikacji SaaS jako uzupełnienia lub zastąpienia aplikacji utrzymywanej w data center klienta. Przykładami mogą być systemy CRM czy e-commerce, szeroko dostępne na rynku chmurowym.

– W tym wypadku rolą integratora będzie przekonanie konserwatywnego klienta do rozważenia wykorzystania tego rodzaju aplikacji, a następnie dobór tych najbardziej odpowiednich i przeprowadzenie migracji do chmury – wylicza stojące przed partnerem zadania Dariusz Śliwa.

W wyniku takiej migracji klient pozbędzie się problemów operacyjnych (konieczność pełnego utrzymywania platformy i środowiska aplikacyjnego), podniesie poziom bezpieczeństwa, a przede wszystkim zapewni własnym użytkownikom biznesowym dostęp do nowoczesnych, aktualizowanych i nadążających za potrzebami rynkowymi narzędzi, które ułatwią tworzenie nowej wartości, towarów oraz usług.

Możliwość wyboru najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań chmurowych dla poszczególnych obszarów przetwarzania danych daje rozwijany od jakiegoś czasu trend multicloud. Główną zaletą tej strategii jest większa elastyczność i brak uzależnienia się od jednego dostawcy. Multicloud stwarza jednak szereg poważnych wyzwań dla klientów. Przeprowadzenie ich przez pułapki środowiska wielochmurowego to zadanie dla integratorów, którzy mogą liczyć przy tym na duże marże.

– Chmura nie jest miejscem, a modelem operacyjnym, który funkcjonuje zarówno w chmurze prywatnej, publicznej czy hybrydowej. Co istotne, łączy prywatne centra danych, lokalizacje dostawców usług chmurowych oraz te na brzegu sieci. Dlatego promujemy strategię wielochmurową, skoncentrowaną na aplikacjach i danych klienta, które są kluczowymi elementami prowadzenia biznesu – mówi Jacek Chachuła, Senior Data Center Solutions Principal Central and Eastern Europe Region w Dell Technologies.

Chmura musi być bezpieczna

Osiągnięcie korzyści z chmury publicznej wymaga prawidłowego zaprojektowania infrastruktury w pełni chmurowej lub hybrydowej (to zdecydowanie częstszy scenariusz) oraz zapewnienia w niej bezpieczeństwa. Integrator proponujący klientowi migrację do chmury publicznej powinien zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie rzetelnego projektu, który pozwoli w przyszłości w pełni wykorzystać potencjał środowiska chmurowego.

– Przykładowo, właściwy projekt sieciowy pozwoli po pierwsze na odpowiednią segmentację sieci i kontrolowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi segmentami, a także możliwość rozbudowy tej infrastruktury o kolejne segmenty. W końcu chmura publiczna powinna pozwalać na dynamiczne skalowanie zarówno „w górę”, jak i „w dół”. Należy uwzględnić, kto powinien mieć dostęp do zasobów chmurowych oraz w jaki sposób taki dostęp będzie realizowany i kontrolowany – twierdzi Piotr Czopik, Systems Engineer – Public Cloud CEE w Fortinecie.

Warto również zwrócić uwagę na odpowiedni dobór rozwiązań technicznych pod kątem bezpieczeństwa i możliwości integracji tych rozwiązań z już istniejącą infrastrukturą. Dostawcy chmury publicznej oferują własne rozwiązania w tym zakresie, na przykład firewalle czy WAF-y, ale zdaniem części ekspertów Fortinetu są one często mocno ograniczone pod kątem funkcjonalnym.

– Uruchomienie firewalla i bramki VPN wymaga dwóch odrębnych subskrypcji, co często okazuje się droższe od zakupu rozwiązania firmy trzeciej, które łączy te funkcje w ramach jednego produktu. Nie wszystkie rozwiązania zintegrują się też z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi wykorzystywanymi przez klienta – uważa Piotr Czopik.

Jeśli dodatkowo rozważyć takie czynniki, jak możliwość objęcia centralnym systemem zarządzania firewalla w chmurze, to może okazać się, że natywne rozwiązanie proponowane przez dostawcę chmury będzie droższe i mniej funkcjonalne.

Zdaniem integratora

Piotr Szypułka, Dyrektor Działu Utrzymania, Polcom  

Szukając odpowiedzi na pytanie, jaką strategię powinien zaproponować integrator klientowi, który nigdy nie korzystał z takich rozwiązań, trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że nie ma jednego dobrego sposobu migracji do chmury. Wpływ na nią ma wiele czynników i nie technologia jest najważniejsza, a biznes. Właśnie dlatego dostawca usług chmurowych – chcąc pomóc klientowi wybrać najlepsze rozwiązanie – powinien zacząć od oceny aktualnych zasobów firmy oraz analizy potrzeb. Integrator powinien zwrócić szczególną uwagę zarówno na aspekty techniczne, takie jak na przykład stan środowiska oraz kluczowe systemy i aplikacje, jak również biznesowe, do których należą cele i plany firmy na kolejne lata. Wbrew pozorom właśnie te drugie determinują w dużej mierze dalszy rozwój technologii w firmie oraz jego kierunki. Nie bez znaczenia są także wszelkiego rodzaju aspekty proceduralne, a więc normy, procedury i wytyczne prawne, których firma musi przestrzegać.