Jak wynika z analiz PMR, implementacja środowisk chmurowych nie jest sprawą oczywistą i banalną dla zdecydowanej większości klientów. Nawet, jeśli w swojej podstawowej postaci chmura jest bardziej gotowym produktem niż specjalizowaną usługą. Pomimo tego, że do atrybutów chmury powinien należeć wysoki poziom standaryzacji, a także minimalna interakcja z dostawcą (przynajmniej teoretycznie), to w praktyce w firmach zwykle brakuje choćby podstawowych kompetencji w zarządzaniu środowiskiem chmurowym. Dlatego klienci będą potrzebować zaufanych doradców, którzy przeprowadzą ich w miarę bezboleśnie przez proces migracji. To dobra wiadomość dla odpowiednio przygotowanych do tego integratorów.

Z badania PMR, zrealizowanego we współpracy z Netią w III kw. 2021 r., wynika, że zaledwie co dziesiąta polska firma samodzielnie mierzy się z wdrażaniem i utrzymaniem chmury w przedsiębiorstwie. Ogromna większość korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych. Co więcej, główną barierą wdrażania nowoczesnych rozwiązań aplikacyjnych w chmurze jest obawa przed nieudanym wdrożeniem i brak wsparcia. Dopiero na kolejnych miejscach znajdują się bariery natury finansowej. To tylko pokazuje, jak ważna jest rola partnera zewnętrznego w całym procesie.

To nie kwestia mody  

Chmura staje się naturalnym wyborem dla firm, które przechodzą transformację cyfrową. Oferuje im większą elastyczność, innowacyjność i niezależność. Dzięki niej mogą odpowiadać na pojawiające się szanse biznesowe w taki sposób, by korzyści były jak największe. Rozwiązania chmurowe cieszą się rosnącą popularnością w każdym z segmentów: infrastruktury (IaaS), platform obliczeniowych (PaaS) i aplikacji (SaaS). Prostota pozyskania i uruchomienia, łatwość użytkowania, skalowalność i bezpieczeństwo to argumenty przemawiające do wielu.

Co więcej, migracja do chmury staje się koniecznością w sytuacji, gdy coraz więcej dostawców zaczyna świadczyć usługi wyłącznie w niej. Jednak zanim taka migracja nastąpi, trzeba jasno określić, czego się od niej oczekuje. Różne badania wykazują, że stworzenie strategii migracji do chmury to w opinii dyrektorów IT wyjątkowo duże wyzwanie.

– Ważne, aby klient wiedział, co chce osiągnąć, migrując do chmury hybrydowej lub środowiska wielochmurowego. Może to być na przykład chęć zwiększenia możliwości skalowania operacji, czy też wydajności, albo szybkie wdrożenie przetwarzania na brzegu sieci. Ponadto trzeba mieć na uwadze, czy firma działa we wrażliwej lub ściśle regulowanej prawnie branży. Jeżeli tak jest w istocie, zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa powinno stanowić najwyższy priorytet – stwierdza Roy Wttewaall, dyrektor w dziale Partner Account Management, Growth and Emerging Markets EMEA w Equinix.

W ustalaniu potrzeb i celów firmy, która chce wdrożyć projekt chmurowy, integrator będzie miał do czynienia z dwoma przypadkami. Pierwszy dotyczy klienta, który ma dojrzałe środowisko IT. Drugi to firmowe IT tworzone zupełnie od zera. Choć w obu celem będzie osiągnięcie lepszych wyników biznesowych, to sam proces wdrażania chmury będzie wyglądał różnie.

– Dla nowo powstających firm ważna jest zbieżność kosztów z faktycznym zapotrzebowaniem oraz wyeliminowanie wszelkiego wysiłku, który nie wiąże się z podstawą ich biznesu. Integrator zatem powinien się skupić na dostarczeniu maksymalnie zoptymalizowanego rozwiązania pod kątem kosztów oraz elastyczności zasobowej, jak również kompleksowo obsłużyć środowisko do poziomu oczekiwanej funkcjonalności – uważa Miłosz Błasiak, architekt rozwiązań wsparcia i serwisu, HPE Pointnext w HPE.

Dla firm z bagażem doświadczeń kluczowe będzie użycie chmury do zwiększenia swoich możliwości przy jednoczesnym wsparciu posiadanych mocnych stron, których źródłem jest IT w wersji on-premises. Dlatego najbardziej odpowiednim scenariuszem wydaje się być chmura hybrydowa. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie posiadanych umiejętności i zasobów przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju w obszarach najnowszych technologii, w tym właśnie chmurowych. Wobec dynamicznych zmian otoczenia biznesowego pożądana jest ewolucja w modelu zwinnym, a nie prowadzenie długotrwałych, sztywnych projektów.

– Stąd zadaniem integratora jest uczestnictwo w budowaniu chmurowych kompetencji klienta, wspieranie go w analizach obecnych i przyszłych potrzeb w obszarze IT i tworzenie możliwych schematów rozwiązań. Wszystko powinno się odbywać w środowisku innowacyjnej kultury pracy, która będzie zachęcać do podejmowania prób i eksperymentowania – twierdzi ekspert HPE.

Zdaniem specjalisty

Sebastian Zamora, Sales Manager, Progress  

Pomimo wielu korzyści, migracja infrastruktury IT do chmury może oznaczać utratę kontroli nad jakością systemów o znaczeniu krytycznym. Ponieważ użytkownik może łączyć się z daną aplikacją na przykład z telefonu komórkowego za pośrednictwem zatłoczonego Wi-Fi na lotnisku, często trudno jest zidentyfikować prawdziwą przyczynę problemów z wydajnością. Zespół NetOps jest jednak nadal odpowiedzialny za sprawne działanie usług, nawet w przypadku aplikacji SaaS obsługiwanych przez strony trzecie. Dlatego kluczowy jest pełny wgląd i monitoring ruchu w chmurze, który pomoże szybko i precyzyjnie zidentyfikować potencjalne źródła problemów. Jeśli korzystamy z usług kilku dostawców chmury publicznej, warto wybrać rozwiązanie, które daje kompleksowy wgląd w całe hybrydowe lub wielochmurowe wdrożenie z poziomu jednego interfejsu użytkownika. Dzięki temu znacznie zwiększymy efektywność pracy działu IT, a biorąc pod uwagę niedobór specjalistów na rynku, jest to niezmiernie ważne.

  
Piotr Czopik, Systems Engineer, Public Cloud CEE, Fortinet  

Po pierwsze i najważniejsze, bezpieczna musi być sama platforma i infrastruktura chmury. Bezpiecznemu korzystaniu z oprogramowania jako usługi powinno towarzyszyć zapewnienie widoczności infrastruktury i kontroli nad nią. Po drugie, muszą być chronione wszelkie aplikacje bazujące na chmurze, które łączą się wewnętrznie i zewnętrznie między chmurami. Po trzecie, zabezpieczenia powinny być zintegrowane na poziomie sieci, aby nie dopuścić do powstania luk, zwłaszcza w środowisku wielochmurowym. W tym celu klient może współpracować z integratorem, który posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów bazujących na chmurze publicznej.