Wszystkie dane muszą być gdzieś przechowywane oraz odpowiednio zabezpieczane, zarówno przed atakami hakerskimi, jak i utratą lub zniszczeniem wynikającym ze zdarzeń losowych. Dlatego nowoczesne instytucje inwestują w rozwiązania do archiwizacji, replikacji i deduplikacji danych, a także zapewniające szybkie odzyskiwanie sprawności działania po awarii. Informacje muszą być też przechowywane w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi. Odpowiednie zarządzanie danymi zapewnia firmom oszczędzenie czasu przeznaczonego na odnalezienie konkretnych treści. Dzięki inteligentnym mechanizmom umożliwia także ograniczenie miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe.

Przykładem rozwiązań, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo danych i spełniają wszystkie standardy ustawowe, są produkty firmy Veritas.

Data Insight to zaawansowane narzędzie do zarządzania przechowywanymi danymi. Umożliwia w prosty sposób odnalezienie nieustrukturyzowanych danych, zidentyfikowanie ich właścicieli czy zarządzanie dostępem do nich. Dzięki integracji z rozwiązaniem Veritas Data Loss Prevention zminimalizowano ryzyko utraty informacji, a połączenie z Veritas Enterprise Vault zapewniło ich lepszą retencję. Liczne funkcje automatyzacji i modyfikacji ustawień usprawniają pracę i pomagają chronić poufne dane przed nieuprawnionym dostępem.

Enterprise Vault to rynkowy lider archiwizacji danych. Gwarantuje efektywne przechowywanie, zarządzanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie nieustrukturyzowanych informacji. Jest to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań na świecie umożliwiających deduplikację informacji u źródła, aby zmniejszyć koszty operacyjne, zarządzanie retencją i dostępem do danych w całej instytucji. Daje lepszą kontrolę nad kosztami związanymi z zapewnieniem zgodności z wymogami prawnymi.

W rozwiązaniu tym rzadziej używane informacje są przenoszone na tańsze nośniki. Możliwa jest też globalna deduplikacja zarchiwizowanych treści: poczty elektronicznej, plików, sharepoint, IM czy baz danych. Oprogramowanie zapewnia wirtualizację bez konieczności inwestycji w dodatkowe urządzenia. Zaawansowane algorytmy umożliwiają odnajdowanie i lepszą ochronę informacji niejawnych oraz krytycznych dla działania firmy, ukrytych w poczcie elektronicznej czy zarchiwizowanych plikach. Rozwiązanie sprawdza się również w archiwizacji danych z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn.

 

Information Map jest narzędziem służącym do wizualizowania nieustrukturyzowanych danych, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji dotyczących ochrony informacji. Dynamiczna nawigacja zapewnia szybkie zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, istotnych informacji i stref, gdzie gromadzone są treści nieistotne dla działalności firmy. Dzięki temu możliwe jest lepsze zabezpieczenie informacji i oszczędność miejsca zajmowanego przez dane.

eDiscovery Platform to rozwiązanie ułatwiające wyszukiwanie i zarządzanie znalezionymi informacjami dla potrzeb instytucji prawnych i rządowych. Lepszy wgląd w strukturę informacji i mniejsze skomplikowanie pozwala skupić się na zagadnieniach istotnych z perspektywy funkcjonowania firmy. Dzięki technologii Transparent Predictive Coding rozwiązanie uczy się sprawniej wyszukiwać ważne informacje i zarządzać ich przepływem. Wbudowane algorytmy zapewniają skuteczne przeszukiwanie plików audio pod kątem krytycznych informacji, znacząco skracając czas potrzebny na ich odnalezienie.

eDiscovery Platform jest doskonałym narzędziem do kontroli, zapewniającym podgląd kluczowych informacji, których przechowywanie jest obwarowane regulacjami prawnymi. Skraca czas poszukiwania dokumentów przez działy prawne nawet o 98 proc. Zmniejsza koszty i ogranicza ilość przechowywanych informacji do 90 proc. Podnosi produktywność działu prawnego i usprawnia współpracę z administratorami. Dzięki szerokim możliwościom dostosowania instalowane są tylko rzeczywiście potrzebne funkcje.

Informacje o zastosowaniu rozwiązań Veritas można znaleźć na stronie projektu „All of backup – poznaj nowy wymiar ochrony Twoich danych”: www.backup.info.pl.

jest dystrybutorem rozwiązań marki

 

 

 

Więcej informacji: Kamil Staśko, Product Manager,

tel. (12) 25-25-621, kamil.stasko@veracomp.pl