Wydarzenie zgromadziło około pół tysiąca programistów i przedstawicieli firm tworzących oprogramowanie. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej prezentacji uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami software’owymi opracowanymi przez polskie startupy, w których wykorzystywano m.in. inteligentne okulary Hololens.

Pierwsza prezentacja dotyczyła właśnie tego produktu. Ralf Saykiewicz oraz Mateusz Kierepka ze startupu Carnalife zaprezentowali system diagnostyki kardiologicznej wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną generowaną za pomocą okularów Hololens. Oprogramowanie opracowane przez Carnalife dokonuje predyktywnej analizy diagnostycznej. Zdaniem prelegentów zapewnia ona skutecznie wykrywać zmiany chorobowe w bardzo wczesnym stadium lub wręcz prognozować ich wystąpienie w bliskiej przyszłości. Oprogramowanie działa w całości na platformie Azure.

Z kolei Josh Gavant omawiał możliwości stosunkowo nowego środowiska uruchomieniowego Node.js, przeznaczonego dla wysoce skalowalnych aplikacji internetowych napisanych w języku JavaScript. Ciekawostką jest to, że pracownik Microsoftu zachwalał zalety środowiska opracowanego na podstawie programistycznego silnika javascriptowego V8, zbudowanego przez Google.

 

Nadella: digitalizacja gospodarki

W szczególnie oczekiwanym przez uczestników wystąpieniu Satya Nadella podkreślał, że budowanie zdigitalizowanej gospodarki w Polsce nie jest możliwe bez odpowiednio utalentowanego i twórczego społeczeństwa. Jeżeli wierzyć jego słowom, to właśnie takie rozwiązania, jak chmury obliczeniowe, Big Data, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, pozwolą dokonać efektywnej transformacji przemysłu, edukacji i medycyny.

 

Szef Microsoftu podzielił się również wrażeniami ze spotkania z polskimi programistami. Jak to ujął, było ono dla niego „wyjątkowym źródłem energii”. Zwracał przy tym uwagę na wysoki poziom wiedzy Polaków parających się programowaniem. Jego zdaniem rolą Microsoftu jest wspieranie takich ludzi, po to, by ich pomysły miały szanse „realnie czynić życie ludzi lepszym i łatwiejszym” nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie.

Satya Nadella wymienił konkretne przykłady polskich przedsiębiorstw, które w jego opinii skutecznie wprowadzają innowacje. Wśród nich znalazła się Polska Akcja Humanitarna, Inter Cars, mBank, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, a także polskie startupy: Synerise, Senfino oraz MedApp.

 

Obliczenia biologiczne

Połączenie programowania z biologią to jeden z ciekawszych tematów var Sovia = new Tech();. Sara-Jane Dunn, badaczka zajmująca się w Microsoftcie m.in. sztuczną inteligencją, przybliżyła uczestnikom znaczenie terminu „biological computation”, czyli projektowania algorytmów i programowania inspirowanego biologicznymi ścieżkami komunikacji na poziomie molekularnym. Dunn udowadniała, że programowanie inspirowane takimi właśnie mechanizmami może okazać się niezwykle efektywne.

Podczas konferencji omawiano też potencjał środowiska programistycznego Xamarin, które umożliwia szybkie tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych. To kolejny przykład pokazujący, że Microsoft nie chce ograniczać się do jednej własnej platformy mobilnej. Zresztą ostatnie lata pokazały, że nie odniosła ona spektakularnego sukcesu rynkowego. Dzięki Xamarin programiści mogą tworzyć aplikacje mobilne działające na wszystkich popularnych platformach: Windows, Android oraz Apple iOS.