Runecast to firma stworzona przez inżynierów z tytułami VMware vExpert, świadomych wszystkich rodzajów wyzwań, z którymi borykają się administratorzy IT. Ich założeniem było zapewnienie klientom ciągłości pracy infrastruktury wirtualizacyjnej w centrum danych oraz jej wysokiej dostępności.

– VMware zapewnia stabilną platformę, która dobrze spełnia swoje zadanie, ale, jak każde oprogramowanie, nie jest pozbawiona wad – mówi Rafał Goszyk, Sales Manager w polskim oddziale firmy Prianto, która jest wyłącznym dystrybutorem narzędzi Runecast. – Niemal wszystkie problemy, na które mogą natknąć się użytkownicy, zostały opisane w bazach wiedzy VMware, ale samodzielna identyfikacja źródła niepoprawnej pracy platformy, dotarcie do odpowiedniej dokumentacji i ręczna naprawa zabiera czas i często wymaga eksperckiej wiedzy.

Stworzone przez założycieli Runecast narzędzie Analyzer monitoruje w czasie rzeczywistym całą infrastrukturę wirtualizacyjną i gromadzi dane o jej pracy. Równocześnie na bieżąco aktualizuje własną bazę informacji o tym, jak usuwać usterki w poszczególnych wersjach oprogramowania, błędy konfiguracyjne lub inne niedociągnięcia administratorów, niezgodne z najlepszymi praktykami. Dzięki temu, po przeprowadzonej analizie infrastruktury, a także całego otoczenia, w którym ona funkcjonuje (serwery, pamięci masowe, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i biznesowe, np. SAP HANA), doradza administratorom odpowiednie kroki lub usuwa napotkane nieprawidłowości.

Runecast Analyzer może zarekomendować załatanie konkretnej luki w platformie VMware z wykorzystaniem oferowanej przez tego producenta aktualizacji oraz wskazać, że firmware serwera niepoprawnie współpracuje z zainstalowaną wersją oprogramowania wirtualizacyjnego. Zawiera też cały zestaw narzędzi prewencyjnych, m.in. symulujących pracę infrastruktury wirtualizacyjnej po dokonaniu jej aktualizacji do nowej wersji. Potrafi wskazać, że w danej maszynie wirtualnej konieczne będzie zainstalowanie nowszych sterowników lub zmiana ustawień konfiguracyjnych.

Nie tylko VMware

Od niedawna Runecast Analyzer współpracuje też ze środowiskiem chmurowym AWS Cloud. Ważną cechą tego narzędzia jest to, że w celu analizy danych nie przesyła żadnych informacji poza firmę. Jedynym działaniem w internecie jest aktualizacja własnej bazy wiedzy (może być przeprowadzona także w trybie offline). Runecast Analyzer instalowany jest jako maszyna wirtualna, którą łączy się z oprogramowaniem zarządzającym VMware vCenter i interfejsem AWS API. Do analizy wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i przetwarzania na bazie naturalnego języka (Natural Language Processing).

Oprogramowanie Runecast Analyzer przeznaczone jest do tradycyjnej odsprzedaży licencji przez resellerów i integratorów, ale mają oni również do dyspozycji w pełni funkcjonalną, płatną 14-dniową licencję partnerską, którą mogą wykorzystać do świadczenia usług konsultingowych u klientów, np. związanych z rozbudową środowiska wirtualizacyjnego bądź aktualizacją jego oprogramowania. Ponieważ sam proces analizy trwa bardzo krótko (weryfikacja 100 hostów w ciągu dwóch minut, bez obciążania całego środowiska), klient po chwili od uruchomienia Runecast Analyzer dostaje konkretne rekomendacje. Stwarza to szansę dla resellera na sprzedaż pełnej licencji w formie subskrypcji (na rok lub trzy lata). Jeśli dojdzie do transakcji – po wprowadzeniu kodu aktywującego – zebrane wcześniej historyczne dane zostaną zachowane i będą wykorzystywane do dalszych prac. Do testów (proof-of-concept lub instalacji demonstracyjnej) oferowana jest bezpłatna wersja, która przeprowadza pełną analizę, ale prezentuje wyniki w ograniczonym zakresie. Dostępna jest pod adresem portal.runecast.com/prt.

Dodatkowe informacje: 

Rafał Goszyk, Sales Manager, Prianto, rafal.goszyk@prianto.com